+ - x / = ? Bäste beslutsfattare i Borgå!

07.09.2022 10:27
Ni fattar säkert vad ovanstående tecken innebär och betyder? Eller är det med er lika som med barnen i Bullerbyn som inte förstod sig på pluttifikationstabellen?
I en tidigare insändare i detta blad vädjade jag till er självkänsla att bevisa för våra läsare och era väljare att ni är kapabla till att göra Borgå känt på ett positivt sätt. Men min vädjan klingade naturligtvis för döva öron då jag bad er höja vårdpersonalens löner för att höja deras arbetsmotivation och hälsa. Jag börjar misstänka att det är lite skralt med era folkskole- respektive grundskolebetyg.
Jag drar mig till minnes ett par klasskamrater från min egen folkskola. De var båda så renons på händighet och fingerfärdighet att slöjdläraren misstänkte att de hade fem tummar per hand. Han gav dem 4 i slöjd på avgångsbetyget. Men döm om min förvåning då jag några år senare inledde min karriär som butiksknodd i Stockmanns försäljarskola, träffade dem utanför Tallbergs järnvaruhandel och fick mig till livs att de jobbade som järnhandelsbiträden. En arbetskomppis som såg min uppskärrade min lugnade mig med: ”Visste du inte att första förutsättningen för att bli järnhandelsbiträde är att man har fyra i slöjd på skolbetyget”? Ridå!
Nu undrar jag efter att ha läst senaste nummer av Östnyland, och erfar att Borgås beslutsfattare betalar dubbelt mera för köpta vårdtjänster än vad man betalar till kommunalt anställda. Här inställer sig osökt frågan: är det möjligen så att man skall ha 4 i matematik på betyget för att kunna bli beslutsfattare i Borgå? Eller är det så att grundskolans mängdlära påverkar beslutsfattarnas ekonomiska tankegångar? Visst går det lätt att på detta sätt få skattebetalarnas pengar att gå åt i MÄNGDER!
Zacharias Johansson, 83 år
f.d. butiksknodd
Borgå

ANDRA LÄSER