Borgå stad vill ha Borgå Museum. Museiföreningens ordförande: "Vi är chockade"

Borgå stad vill ansluta Borgå museum till stadens organisation. Borgå stads betydande ekonomiska stöd till museet måste styras på ett bättre sätt, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Museiföreningens ordförande Jukka Kullberg är chockad över Borgå stads besked.
Helen Kurrihelen.kurri@ostnyland.fi
15.06.2022 14:59 UPPDATERAD 16.06.2022 09:49
Hela våren har Borgå Museum och Borgå stad förhandlat om hur samarbetet skulle kunna fördjupas. Borgå Museiförening äger museets samlingar och är arbetsgivare åt museets personal, ett tjugotal personer. Föreningens ordförande Jukka Kullberg är chockad, och har i dagsläget ingen aning om vad förslaget kan komma att betyda för museets verksamhet och personal. Förhandlingarna mellan staden och museet har förts i god anda, och förslaget kommer som en stor överraskning.
- Senast förra veckan möttes stadens och museets representanter, och ännu då var utgångsläget att avtalet mellan oss fortsätter tills vidare i samma former som hittills. Ingen kritik mot verksamheten har framförts, så det här förslaget kommer som en blixt från klar himmel. Inte ett ord har yttrats att något sånt är på gång, säger Kullberg.
Ingen kritik mot verksamheten har framförts, så det här förslaget kommer som en blixt från klar himmel.
Stadsdirektörens förslag att ansluta Borgå Museum till stadens organisation ska behandlas i stadsstyrelsen på måndag. 
I ett pressmeddelande på onsdagen säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula om sitt förslag att "det behövs en fördjupning av samarbetet också på ett juridiskt hållbart sätt. Borgå stads betydande ekonomiska stöd till museiverksamheten måste kunna styras på ett bättre sätt till stadens strategiska tyngdpunktsområden i ett gott partnerskap och med demokratisk styrning."
Borgå stad inledde en utredning i fjol om en förvaltnings- och finansieringsmodell för Borgå museum. Enligt Borgå stad gjordes utredningen på grund av revideringen av museilagen 2019 och dess inverkan på museernas verksamhetsfält. Staden ansåg även att det finns ett behov att förnya och utveckla samarbetssätten och avtalen mellan Borgå stad och Borgå museum.
För Jukka Kullberg är det oklart vad stadsdirektörens förslag innebär. Han konstaterar i alla fall  att Borgå stad inte ensamt kan fatta ett beslut om att inkludera museet i Borgå stads organisation. 
- Utredningen som staden tog initiativ till har ännu inte behandlats av förtroendevalda, inte heller museets utlåtande om utredningen. Det här blir en juridiskt knepig fråga att lösa.
I stadens pressmeddelande står vidare att "en fördjupning av samarbetet och modellen med en enda operativ organisation kan baserat på en konsultutredning motiveras särskilt med mera tydlighet i verksamheten, bättre styrbarhet, kontroll av offentliga medel, säkrande av stödprocessernas kvalitet, lösning av lokalitetsutmaningar och bättre hantering av befogenheter och samlingar."
Bildningsdirektör Sari Gustafsson har från stadens sida lett förhandlingarna med museiförening. Hon säger att stadens linje att inkludera museet i stadens organisation har varit glasklar från första början och knappast kan komma som en överraskning för museets representanter.
- Avtalet som nu ska behandlas i stadsstyrelsen är godkänt av museets ledning och förening. Klart att det funnits olika åsikter under förhandlingens gång, men resultatet om avtalsförslaget har vi kommit överens om.
Gustafsson motiverar behovet med att ansluta museet till staden att museet bättre behöver möta dagens krav på synlighet, tillgänglighet och intresse.
- Till exempel när det gäller utställningar, så kunde museet genom att ha flera utställningar per år locka inte enbart turister utan även Borgåbor att oftare besöka museet och ta del av de fina samlingarna.
Borgå museums verksamhet stöds årligen med cirka 1,5 miljoner euro. Hälften kommer från staten, hälften från Borgå stad. Även Aktia-stiftelsen i Borgå stöder verksamheten.

Tidvis har det förekommit en del friktion mellan Borgå stad och Borgå museum, till exempel när det gäller utlåtanden om aktuella planer. Vill staden undvika dylika konflikter genom att ansluta museet till stadens organisation?

- Nej, absolut inte. Borgå museum är en myndighet som agerar fullständigt självständigt när de ger utlåtanden. 
Sari Gustafsson betonar att anslutningen, om den godkänns, genomförs under en längre tid.

ANDRA LÄSER