Grön politiker sparkades ur gruppen

Sonja Ilvetsalo-Koskinen säger att det inte ligger någon dramatik bakom hennes beslut att lämna De grönas fullmäktigegrupp. Gruppens ordförande Timo Noroviita säger att hon blev utesluten.

INGET DRAMA. Sonja Ilvetsalo-Koskinen har varit obunden en längre tid. Det ligger ingen dramatik bakom beslutet om att lämna De grönas grupp.
Helén Kurrihelen.kurri@ostnyland.fi
14.04.2016 10:20 UPPDATERAD 14.04.2016 12:32
Fullmäktigemötet i Lovisa inleddes i onsdags med ett kort meddelande där ordförande Arja Isotalo konstaterade att Sonja Ilvetsalo-Koskinen inte hör till De grönas grupp. Fullmäktigegruppens enda medlem är ordförande Timo Noroviita. Hans ersättare är Jorma Törnroos och Minerva Martinoff.
– Jag ser meddelandet mer som en precisering inför fullmäktige, säger Ilvetsalo-Koskinen. Ibland har det kanske känts oklart för någon till vilken grupp jag hör.
Timo Noroviita och jag kommer fortfarande överens, vi skrattar ofta tillsammans och har inga problem med att sitta bredvid varandra i fullmäktige.
Ilvetsalo-Koskinen har redan en längre tid varit obunden. Loviisan Sanomat skriver på sin webbsajt att meningsskiljaktigheter inom De grönas grupp ligger bakom Ilvetsalo-Koskinens beslut om att lämna gruppen.
– Det stämmer inte, säger Ilvetsalo-Koskinen till Östnyland. Timo Noroviita och jag kommer fortfarande överens, vi skrattar ofta tillsammans och har inga problem med att sitta bredvid varandra i fullmäktige.
Då Ilvetsalo-Koskinen ännu var med i De grönas grupp kunde hon och de andra i gruppen ha olika åsikter. Var och en röstade enligt eget samvete och någon gruppdisciplin krävdes inte.
Orsaken är inte alls politisk. Bakgrunden till uteslutningen ligger hennes personliga angrepp på två personer inom De gröna i Lovisa, varav en är ersättare i fullmäktige.
Ett samtal till Timo Noroviita ger ändå en annan bild. Han säger att Sonja Ilvetsalo-Koskinen har uteslutits ur gruppen, något som inte hänt tidigare i Lovisa fullmäktige.
– Orsaken är inte alls politisk. Bakgrunden till uteslutningen ligger hennes personliga angrepp på två personer inom De gröna i Lovisa, varav en är ersättare i fullmäktige. Lovisa är en liten stad, folk känner sig utpekade och har tagit illa upp av hennes agerande. Vi diskuterade situationen i styrelsen och kom fram till att enda möjligheten är att utesluta Sonja Ilvetsalo-Koskinen ur gruppen.
– Det är klart att vår politik i fullmäktige blir svårare nu när gruppen halverades. När jag framför något kan jag inte räkna med ett självklart understöd.
I senaste kommunalvalet var Sonja Ilvetsalo-Koskinen De grönas röstmagnet i Lovisa. Enligt Timo Noroviita har hon meddelat att hon inte tänker kandidera över huvud taget i kommunalvalet nästa år.
– Själv ställer jag upp, och vi hoppas på tio kandidater och en eller två platser i fullmäktige. Eftersom fullmäktiges storlek kommer att minska betydligt från och med nästa period krävs fler röster för att bli invald. Det är svårt att veta om Sonjas röster går till någon av De grönas kandidater i stället. Men målet är De gröna är representerade i Lovisa stadsfullmäktige också efter nästa val.

ANDRA LÄSER