Vem är Gamla Borgås främsta eldsjäl? I år utses Årets Sparre för första gången

Föreningen invånarna i Gamla Borgå lanserar en helt ny utmärkelse i år: Årets Sparre. Det går att föreslå kandidater till priset ända fram till den 26 mars.

Vem är Årets Sparre? Du kan nu skicka in förslag på kandidater.
Jon Nyqvistjon.nyqvist@ostnyland.fi
13.03.2023 10:35 UPPDATERAD 13.03.2023 10:37
I år är det 125 år sedan Louis Sparre höll sitt framgångsrika tal för att skydda Gamla Borgå. Sparre kämpade för att bevara Gamla Borgå under en tid då stadsdelen hotades av rivning och nybygge. Jubileumsåret i ära har föreningen invånarna i Gamla Borgå bestämt sig för att utnämna en person till Årets Sparre.
– Med den nya utmärkelsen vill vi lyfta fram någon som har jobbat hårt för kulturmiljön i Gamla Borgå, säger föreningens ordförande Anton Frankenhaeuser.
Vinnaren publiceras den 3 april, samma dag som Louis Sparre höll sitt tal för 125 år sedan. Valet av vinnaren görs av föreningens styrelse.
– Det har redan kommit in mycket goda och varierade förslag, säger Frankenhaeuser.
Priset ska inte heller bli en engångsföreteelse.
– Vi kommer att utse Årets Sparre varje år: det ska bli en ny tradition.
Utmärkelsen beviljas alltså en person som har främjat Gamla Borgås livskraft. Föreningen ber Gamla Borgås invånare och aktörer att ge förslag till kandidater som med sin verksamhet, antingen som privatpersoner eller genom sin yrkesverksamhet, har främjat Gamla Borgås framgång allmänt och på gräsrotsnivå.
Årets Sparre kan påverka också i vardagen, samhälleligt och så vidare. Argumenten kan vara mångsidiga och de får tolkas från olika synvinklar.
Skicka in din kandidats namn samt orsakerna till att din kandidat skulle vara värd utmärkelsen till adressen hallitus.vanhaporvoo@gmail.com senast den 26.3. 
Du kan också föreslå kandidater via Facebook eller Instagram med ett privat meddelande.

Bakgrund – Louis Sparre (1863 – 1964) var en svensk möbeldesigner, bildkonstnär och greve som bodde i Finland 1890 – 1908. I hans Iris-fabrik, som grundades i Borgå, fick både möbler och keramiska föremål en ny form. Louis Sparre kämpade för att bevara Gamla Borgå under en tid då stadsdelen hotades av rivning och nybygge.

ANDRA LÄSER