Skolvägran blir allt vanligare – i Borgå ska Fixen hjälpa hemmasittare på traven

Skolvägran, hemmasittande, blir allt mer vanligt både bland yngre och äldre grundskolebarn. För elever vid de svenska högstadieskolorna i Borgå finns nu Fixen, en smågruppsundervisning utanför skolfastigheterna.

Problemet med hemmasittare, skolvägrare, blir allt större i vårt samhälle. 
Stina Jäderholmstina.jaderholm@ostnyland.fi
25.01.2023 06:41
I Borgå är det vanligare med skolvägran hos elever i de högre årskurserna i grundskolan och därför har man satsat på smågruppsundervisning för elever i årskurserna 7-9 med oroväckande frånvaro och som till exempel riskerar bli utan avgångsbetyg. Gruppen kallas Fixen. För undervisningen i Fixen ansvarar två specialklasslärare, den ena anställd vid Strömborgska skolan och den andra vid Lyceiparkens skola. Fixen finns i Borgå folkakademis utrymmen.
Erfarenheterna är så goda att man nu vill fortsätta med Fixen också nästa läsår. Svenska utbildningssektionen tar ställning till frågan på tisdag.

ANDRA LÄSER