Rena vattendragen, en vattendroppe åt gången

Nu är tiden inne att göra något. I Finland finns teknik, kunnande, vetskap och skicklighet.

16.03.2021 05:54
Plast, skräp, mediciner, droger … allt rinner ut i vattendragen runtom i världen. Stora internationella projekt presenteras vidomfattande i våra informationsmedier med hjälp av väldiga sopsamlingar i haven och turiststränder fyllda med plast.
Hur skulle det vara om vi satsade på avloppsvattenrening också i vår egen vardag, redan där avfall uppstår lokalt? Förra våren publicerade Finlands miljöcentral en utredning där det presenterades olika sätt att effektivt rena avloppsvatten lokalt med hjälp av filter, syresättning och olika absorptionsmetoder. Det existerar effektiva, tekniskt fungerande metoder både med avseende på mikroplast och på läkemedel. Dessa metoder används just inte alls i finska reningsverk. Motsvarande metoder används veterligen i de flesta fungerande verk såväl i Norden som i Mellaneuropa.
Nu är tiden inne att göra något. I Finland finns teknik, kunnande, vetskap och skicklighet. Låt oss göra Finland till ett typexempel på hur avloppsvattenproblemet sköts redan där det uppstår, så att problemet inte växer och blir okontrollerbart. Rena vattendragen, en vattendroppe åt gången!

Anna-Maria Henell,

Helsingfors

ANDRA LÄSER