Staden fäller träd i Kapellparken – behövs för arbeten på stomledning

Huvudavloppsledningen i Kapellparken Lovisa måste saneras. Lovisa stad funderar nu på bästa sätt att fälla så få träd som möjligt.

Huvudavloppsledningen leder avloppsvattnet från hela västra delen av Lovisa tätort vidare genom centrum, det vill säga den utgör en livsviktig del av stadens avloppsvattennät.
07.05.2022 09:46
I slutet av januari 2022 upptäcktes ett läckage i avloppsledningen i Kapellparken Lovisa. När man utredde saken kom det fram att läckaget fanns i parkens huvudavlopp som leder mot Drottninggatan. Orsaken konstaterades vara den tilltäppta huvudavloppsledningen mot Östra Tullgatan.
Staden meddelar om saken i ett pressmeddelande.
Nu föreslås det att huvudavloppsledningen byts ut mot en ny. Det innebär att man måste fälla en del träd.
Rörsystemet är gammalt, från 1937, och har blivit tilltäppt av trädrötter när träd har vuxit ovanpå avloppsledningen. Saneringen skulle kräva att man fäller cirka 15 träd, och med tanke på tidtabellen är saneringsprojektet brådskande och arbetet måste utföras när marken inte är frusen.
Målet är att området ska kunna användas igen sommaren 2023, alltså när bostadsmässan äger rum.
För att arbetet ska kunna påbörjas krävs godkännande av byggnadstillsynen och undersökningstillstånd av Museiverket. Museiverket kommer möjligtvis att övervaka arbetena, närmare bestämt att de görs på ett arkeologiskt acceptabelt vis.
Byggnadstillsynen ansökte om tillstånd för miljöåtgärder tidigare i maj, och den kommer att vara till påseende i tre veckor.

ANDRA LÄSER