Svenska är ett självklart val för Lauri

Lauri Kytömaa är finskspråkig abiturient och älskar svenska. För honom är det självklart att lära sig prata svenska så bra som möjligt.

Han får leta efter ett ord här och där, men svaren på frågorna levereras på välformulerad och tydlig svenska. Lauri Kytömaa är finskspråkig men har satt sig i sinnet att lära sig svenska – utmärkt svenska.
– Jag tycker att svenska är ett logiskt språk. När jag bestämde mig för att lära mig språket så bestämde jag också att det ska bli lätt, och att jag inte bryr mig om vad andra tycker, säger han.
– Jag är en ganska envis person. När jag bestämmer mig för något så fullföljer jag det.
Lauris intresse för svenska vaknade redan då han växte upp i tvåspråkiga Hammars och i skolan visade det sig att han har lätt för att lära sig ord och fraser.
– Jag har också väldigt bra föräldrar som har stöttat mig i mitt intresse för svenskan. Det är viktigt att ha människor som är uppmuntrande omkring sig, och jag har haft jättebra lärare, säger han.
Utöver skolundervisningen läser Lauri svenska på egen hand. På nätet finns material, och så läser han nyheter på svenska.
– Jag har lärt mig mycket i min närmiljö, av att läsa på skyltar till exempel. Man kan inte lära sig om man inte är intresserad av att lära sig.
Alla förstår inte varför Lauri absolut vill lära sig svenska och han har fått höra en del kritiska kommentarer kring det. Det struntar han i.
– Det är viktigt att studera olika språk. Man måste känna sin historia, det har alltid talats svenska i Finland och lagen förutsätter att det finns rättvisa möjligheter att få tjänster på svenska i Finland, säger han.
Samtidigt förstår han att det inte är motiverande med svenska i regioner som är helfinska.
Däremot går det att påverka attityder och Lauri tycker att mycket hänger på svensktalande personer, de måste tala sitt eget språk. Receptet på ett bra diskussionsklimat mellan språkgrupperna är respekt för varandra.
– Man måste vara snäll och förstående. Man behöver inte vara vänner, men man kan vara kompisar, beskriver han det.
Lauri Kytömaa var tillsammans med Julia Halttunen konferenciärer för Borgåskolornas gemensamma konsert i början av oktober, och båda två växlade smidigt mellan finska och svenska.
– Vi hade ett jättebra samarbete. Det viktigaste är att man vågar prata, då lär man sig.
Undervisningen i skolan kunde utvecklas så att man i stället för att betona grammatik övade sig i att prata. I dag behöver gymnasieelever inte skriva svenska i studentexamen men Lauri, som naturligtvis själv skriver provet i svenska, anser att det finns ett stort intresse för det svenska språket, åtminstone i Borgå.
Han har tre tips till den som vill lära sig språket.
– Glöm betygen, känn dig själv och vad du kan och våga tala! Man ska inte vara rädd för att göra fel. Man lär sig genom att tala, så är det bara.
När han uträttar ärenden i Borgå brukar han försöka göra det på svenska – både för egen övning och för att det är bra att så många som möjligt talar svenska – då visar vi att det behövs.
ANDRA LÄSER