En positiv lärare har positiva elever

En av dem som fick Svenska Folkskolans vänners svensklärarpris i år är lektor Marjo Vuokko som undervisar i svenska vid yrkeshögskolan Haaga-Helia i Borgå.

– Jag blev jätteglad över utmärkelsen. Det är en fin avslutning på arbetslivet för mig, jag går i pension i augusti, säger Marjo Vuokko.

Svensklärarpriset på 5 000 euro tilldelas sju svensklärare i finskspråkiga skolor.

Egentligen var det inte meningen att hon skulle bli lärare i svenska.

– Jag skulle bli läkare, men klarade inte kemin i inträdesprovet. Då läste jag en vecka för provet i svenska och kom in, säger hon.

Att det blev studier i svenska har hon inte ångrat. Dels är hon tvåspråkig med en svensk mamma, dels har hon alltid varit språkintresserad.

– Jag tillbringade alla somrar i Rike hos min mormor, min moster och mina kusiner och talade förstås bara svenska där.

I början av sin lärarkarriär jobbade hon i grundskola och gymnasium, men tyckte att det gick alltför mycket tid till att hålla pli på eleverna. Efter några år som frilansande svenskalärare blev det undervisning vid Edupoli och de sista elva åren på Haaga-Helia.

Att motivera studerande är Marjo Vuokkos styrka.

– Jag tror att jag är bra på att få studerandena att slappna av så de vågar prata svenska. Många tror att de inte kan och vågar därför inte. När de kommer över tröskeln går det hur lätt som helst.

– Det är viktigt att själv vara positiv och uppmuntrande och aldrig säga att något som en elev gör är dåligt.

I år håller hon också en kurs i svenska för utlänningar.

– Utlänningarna vågar prata fastän de inte kan svenska alls. Jag brukar betona att det viktigaste är att man kan göra sig förstådd på svenska, inte att alla ord är rätt böjda.

De flesta kurserna i svenska i yrkeshögskolan handlar om att kommunicera på svenska och bygga på studerandenas ordförråd. Bland de roligare lyfter Marjo Vuokko fram den valfria kursen Möjligheter på svenska.

– Studerandena samlar nio aktiviteter på svenska. De kan gå på svensk teater, läsa en svensk bok eller ordna en svensk kväll för sina vänner. Sedan skriver de en rapport om vad de lärt sig. En flicka skrev om hur man sällskapar med en finlandssvensk pojkvän.

Grammatik behövs för att få ordning på hur språket hänger ihop, och Marjo Vuokko har satt en heder i att göra grammatiken så rolig som möjligt.

– Vi pluggar regler som alla andra, men jag försöker ha med något roligt element under varje lektion.

Hon skapar minnesregler – som för den oinvigda kan kännas ganska långsökta – för böjningsformer och hon låter grammatiska regler bli en sång i en viss ton som stöder minnet.

För en som brinner för svenska språket som Marjo Vuokko gör är det tråkigt att notera att nivån på studerandenas svenskkunskaper sjunkit.

– Nivån har blivit klart sämre efter att man inte längre behöver skriva svenska i studentexamen.

Helt kommer Vuokko inte att sluta undervisa efter pensioneringen.

– Jag har en tanke om en kurs som bygger på ett tomt hus, som man sedan fyller med människor med jobb, släktingar och vänner. Kursen är en diskussionskurs kring vad som händer i huset.

– Men jag vill inte ha en kurs som går över hela året, jag vill ha tid att resa, säger hon.

Den första resan blir av i sommar då några veckor i den grekiska skärgården står i tur. I september reser hon till Frankrike och i oktober ska hon upptäcka Kroatien.

ANDRA LÄSER