Större lager ger mera export av spannmål

Inom två år kommer exporten av spannmål via Lovisa Hamn att ha fördubblats, spår företaget Suomen Viljavas vd. Företaget har investerat stort i hamnen.

SPANNMÅL. Företaget Suomen Viljava har investerat stort i hamnen i Lovisa. Nu finns det mera lagerutrymme för spannmål, och då kan man också exportera mera.
Tillräckligt stora lager är en förutsättning för en ökad export. Företaget Suomen Viljava har investerat omkring 3 miljoner euro i Lovisa Hamn, och lagerkapaciteten har nästan fördubblats, från 60 miljoner kilo till 100 miljoner kilo. I dag finns tre lagerhallar med en sammanlagd yta på 10 000 kvadratmeter i hamnen.
– Målet är att exporten av spannmål via hamnen i Lovisa fördubblats inom de närmaste två åren, säger verkställande direktör Pasi Lähdetie.
När lagerutrymmet är tillräckligt kan man anlita större fraktfartyg för exporten av spannmål, och det är Pasi Lähdeties recept för hur det ska ske.

Flytt från Kotka

De nya hallarna i hamnen i Lovisa är planerade så att hela ytan kan användas effektivt. De har byggts av företaget Konepaja Survonen och i de tre hallarna ryms nu 40 miljoner kilo spannmål. Det motsvarar skörden från 10 000 hektar.
Företaget har flyttat en del av verksamheten från hamnen i Kotka när man investerade i Lovisa.
– I Kotka hyrde vi lagerutrymmen. Nu har vi byggt egna hallar i Lovisa och de utrymmena är mycket mera ändamålsenliga, säger Lähdetie.
I och med att allt fler köttproducenter sätter lapp på lyckan samtidigt som också mjölkproduktionen minskat behövs inte längre lika mycket spannmål som djurfoder. Åkrar där man tidigare odlade hö kan nu användas för spannmålsodling. Nya arter som ger bättre skörd än tidigare har också bidragit till att det finns mera spannmål att exportera än tidigare.
– Vi brukar säga att spannmål kommer till spannmål – om man har tillräckligt stora lager för att ta emot alla slags spannmål, så hämtar odlarna hellre sin säd dit. Om kvaliteten i ett lass inte motsvarar det man väntat kan man ändå ta emot lasset, säger Lähdetie.
En våg för transportbilarna ska göra det ännu mera smidigt att ta emot spannmål i hamnen.

ANDRA LÄSER