Domkyrkoförsamlingen ryter till

Det nya förslaget till fastighetsstrategi måste förkastas, kräver svenska församlingsrådet i ett utlåtande till gemensamma kyrkorådet i Borgå samfällighet. Strategin kan leda till att den svenska församlingens medlemmar diskrimineras.

GER INTE UPP. Domkyrkoförsamlingen är beredd att ta strid om svenska församlingshemmet och fastighetsstrategin.
Om en majoritet av gemensamma kyrkorådet håller fast vid den nya fastighetsstrategin, som bland annat innebär att svenska församlingshemmet säljs, då måste man låta göra en konsekvensbedömning över hur de språkliga rättigheterna tillgodoses, anser församlingsrådet vid Borgå svenska domkyrkoförsamling.
Det är biskoparna, i Helsingfors och i Borgå, som ska utföra den här granskningen.
Det svenska församlingsrådet kommer med ett digert utlåtande till gemensamma kyrkorådets möte på torsdag nästa vecka. Konklusionen är att man inom samfälligheten under en längre tid har låtit bli att beakta den svenska församlingens önskemål.
...man eftersträvar en situation där majoritetsförsamlingen, den finska församlingen, red.anm.,ensam kan fatta alla beslut som berör användningen av alla fastigheter utan att behöva beakta minoritetsförsamlingens åsikter.
Samfälligheten har till exempel sagt nej till ytrenoveringar i svenska församlingshemmet, för 160 000 euro, samtidigt som man har satt miljoner på fastigheter som är viktiga för den finska församlingen, som Mariagården, 2 miljoner euro, renovering av finska församlingshemmet, 7 miljoner, och renoveringen av domprostgården, knappt 3 miljoner euro.

Låsta positioner

– Det är inte bara ett enhälligt församlingsråd utan också alla anställda vid domkyrkoförsamlingen som står bakom utlåtandet, säger kyrkoherde Mats Lindgård som är ordförande för församlingsrådet.
– Nu får vi se vad gemensamma kyrkorådets majoritet anser. Positionerna har länge varit låsta men jag hoppas vi nu kan komma vidare och gå tillbaka till den nuvarande fastighetsstrategin.
I den strategin har man varken definierat att svenska församlingshemmet ska säljas, eller att både Karijärvi lägergård och Mariagården hör till de fastigheter som i första hand ska bevaras.
Lindgård är ordförande också i gemensamma kyrkorådet, där de svenska medlemmarna utgör en minoritet.

Ofta konflikt i Borgå

Om gemensamma kyrkorådet håller fast vid det nya förslaget till fastighetsstrategi föreslår man nu att biskoparna får ta hand om frågan.
– Jag är redo att ställa upp och ta kontakt med min kollega i Helsingfors, säger biskop Björn Vikström.
– Överlag behandlas de svenska församlingarna som minoriteter i kyrkliga samfälligheter mycket bra. Men i Borgå har det uppstått konflikter med jämna mellanrum. Tidigare har vi hittat kompromisslösningar och jag hoppas vi gör det nu också.

ANDRA LÄSER