Socialdirektören bryr sig om de äldre

Ann-Sofie Silvennoinen vill att alla demenssjuka i Borgå ska få ett gott bemötande och att de ska kunna känna välbefinnande, livskvalitet och trygghet.

ANN-SOFIE SILVENNOINEN.
10.08.2018 08:11
Borgås social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen kan inte kommentera enskilda fall. I stället vill hon ge alla Borgåbor sin syn på vilka mål vården måste sikta på.
– Jag är mycket ledsen att höra att man upplevt besvikelse på vår vård och jag hoppas att vi kan stå till tjänst på ett bättre sätt nästa gång, säger Silvennoinen. Vår uppgift är att arbeta för att utveckla god vård och service.
– Många i vår personal har gått fortbildning inom vård av demenssjukdomar och vi arbetar aktivt på att öka den här specialkompetensen. Förstås hör gott bemötande av andra människor till oss alla.

Kontakta gärna

Vården av demenssjuka har sin kärna i bemötandet. Dessutom är det viktigt att skapa delaktighet och att anpassa omgivningen för den demenssjuka och de anhöriga, säger Silvennoinen.
– Då kan vi göra det möjligt för den demenssjuka att uppleva känsla av sammanhang i tillvaron. Vården har också till uppgift att involvera i dagliga aktiviteter och på så vis förebygga känslan av ensamhet och kanske även meningslöshet.
– När vi anpassar omgivningen till de demenssjuka behöver man ta tid på sig i bemötandet och försöka känna till deras bakgrund. Det goda bemötandet kännetecknas av att för den sjuka öka möjligheten att känna välbefinnande, livskvalitet och trygghet.
Silvennoinen säger också att hon inte vill förklara bort det som har skett.
– Vi måste hela tiden jobba för en bättre vård.
– Jag hoppas på att få mer direkt respons. Man får gärna kontakta mig när man behöver hjälp. Jag lovar inga underverk men jag vill lyssna och jag bryr mig verkligen om hur våra äldre mår.

ANDRA LÄSER