Babyn hade bråttom till världen – politikerns förstfödde satte alla tidtabeller ur spel

Socialdemokratiska politikern Anette Karlssons söndag började med ett föredrag i Helsingfors och slutade på BB i Kotka. Familjens förstfödde kom till världen i tisdags, fem veckor före beräknad tid.

FAMILJELYCKA. Anette Karlsson och Fredrik Wikcholm blev föräldrar till en son på tisdagsmorgonen.

– Allt är perfekt. Vi mår alla bra, säger Anette Karlsson när Östnyland får tag på henne per telefon.

Tillfället är väl valt. Den dygnsgamla babyn ligger och sover i mammas famn och följande matpass är ännu en bit bort. Pappa Fredrik Wickholm finns också till hands med en varm famn, eller för blöjbyte ifall det behövs.

Babyn bestämde sig för att komma till världen fem veckor före beräknad tid, och det som skulle bli ett barn fött på jämställdhetsdagen i mars blev i stället en 112-bebis.

– Det passar i och för sig riktigt bra, så bråttom som han hade, säger Anette Karlsson vars mammaledighet officiellt skulle ha börjat på torsdagen.

Allt är perfekt. Vi mår alla bra.

Aha-upplevelse

Karlsson hörde till politikerna som kämpade hårt för att BB skulle finnas kvar på Borgå sjukhus, och inte minst som förstföderska kände hon sig osäker på hur allting skulle förlöpa på förlossningsavdelningen i Kotka. Det var lång väg och hur skulle det gå med att få vård på svenska?

– Det blev lite av en aha-upplevelse för mig. På grund av att förlossningen satte i gång fem veckor för tidigt hade jag ändå inte hamnat på BB i Borgå, utan hade blivit skickad till Kotka eller Helsingfors, säger hon.

På grund av att förlossningen satte i gång fem veckor för tidigt hade jag ändå inte hamnat på BB i Borgå.

På svenska

Farhågorna kom på skam över hela linjen – ända från det första samtalet till BB i Kotka och förlossningen igenom. Två barnmorskor och en barnläkare samt flera sjukskötare pratade svenska, och även den övriga personalen såg till att det blev en positiv upplevelse för hela familjen Karlsson-Wickholm.

– Det kändes skönt att få prata svenska, samma gäller nu med goda råd för hur babyn ska skötas, säger Anette Karlsson. Klart att jag gärna skulle höra ännu mera svenska.

– Babyns pappa togs också väldigt bra i betraktande hela tiden, också i förlossningssalen, tillägger hon.

Det kändes skönt att få prata svenska, samma gäller nu med goda råd för hur babyn ska skötas.

Välväxt krabat

Sonen föddes tidigt på tisdagsmorgonen och var en välutvecklad krabat, den tidiga ankomsten till trots.

Vilka var de strategiska måtten?

– Babyn vägde 3045 gram och var 49,4 centimeter lång. Stor och frisk, säger Anette Karlsson.

Har han ett namn redan?

– Vi vet vad han ska heta, men namnet håller vi hemligt tills vi hunnit berätta det för den närmaste familjen.

Vi vet vad han ska heta.

Baby Karlsson-Wickholm satte föräldrarnas tidtabeller ur spel och de facto fick Anette Karlssons ersättare i stadsstyrelsen, Markus Hammarström, rycka in på kort varsel.

Hur ser det annars ut på jobbfronten?

– Tanken är att jag ska återgå till arbetet som politisk assistent i riksdagen i början av januari. Med alla andra uppdrag får vi se. Pappa är ivrig och det finns också ivriga far- och morföräldrar som gärna ställer upp som barnvakt.

ANDRA LÄSER