Insändare: Levande byskolor? Minnet är kort hos Sibbo politiker

Söderkulla skola och förskolan finns i Miili bildningscenter.
19.01.2023 06:54
Sibbo kommun levererade i början av året ett brev till alla föräldrar vars barn skall börja i förskolan kommande höst. I det fick vi läsa att alla svenskspråkiga barn i södra Sibbo skall till Söderkulla förskola.
Mannaminnet är kort, funderar jag när jag  drar mig till minnes tillställningen Elävät kyläkoulut – Levande Byskolor i Salpar för inte ens tre månader sedan (06.11.2022, bandning finns, se även Sipoon sanomat 4.11.2022).
Majoriteten av deltagande politiker från nästan alla partier i paneldebatten talade sig varma för livskraftiga byskolor och debatten tangerade även den trängsel och utrymmesbeskymmer som Söderkulla skola tampas med.
Men enligt kommunens beslut betyder det för barnen i Box skolkrets, där vi förväntade att vårt barn skulle börja med cirka tio andra bybarn, att en skolväg på under och omkring några kilometer till byskolan byts ut till en betydligt längre väg till Söderkulla som kräver skoltransport. Där skall de små förskolebarnen samsas med alla andra svenskspråkiga förskoleelever och närmare 1000 andra elever för ett år, för att sedan byta till den lokala byskolan.
Brevet vi fick underströk även att om föräldrarna önskar sig förskoleundervisning i närskolan (lokala byskolan) så förlorar barnet rätten till skoltransport. Bara den av kommunen hänvisade förskoleplatsen i Söderkulla berättigar till skoltransport.
I individuella fall kan det bli riktigt illa. För skärgårdsboende är skolvägen redan lång och bilburen transport behövs, men om man väljer den närmaste byskolan så mister man även då rätten till skoltransporten.
Hur kan det vara ändamålsenligt att tränga små förskolebarn till Söderkulla förskola som lider av utrymmesbeskymmer och hur stöder detta små förskoleelevernas skolstig eller levande byskolor?
Leila Lindell, Box, Sibbo

ANDRA LÄSER