Beslutet kom: Epoon koulu ska läggas ned

Bildningsnämnden i Borgå beslutade att Epoon koulu ska läggas ned från och med den 1 augusti 2023, förutsatt att fullmäktige godkänner budgetförslaget för 2023 på det sätt som nämnden föreslår.

Epoon koulus öde fastställdes på torsdagen.
23.09.2022 07:24
Nedläggningen av Ebbo skola har väckt en hel del känslor. Skolans öde har svävat i luften på grund av att skolan endast har 34 elever och bara en enda förstaklassare det här läsåret. Dessutom är skolhuset i dåligt skick och en renovering skulle bli alltför dyr.
Nedläggningens motståndare har lyft fram bland annat att för barn som bor på Pellinge blir det en skolväg på minst en timme om det går som planerat och skolans elever ska skjutsas till Borgå centrum, till Keskuskoulu.
Under torsdagens möte föreslog Ilpo Bergström (Sannf), understödd av Pete Lattu (Gröna), att Epoon koulu inte läggs ned, utan skolan i stället ska få vara kvar i minst två år. Under den tiden skulle det göras en grundlig utredning samt en plan på att omvandla Grännäs skola till ett tvåspråkigt bildningscenter, dit områdets finskspråkiga elever flyttar i stället för till Keskuskoulu. Förslaget röstades ned med rösterna 9-2.

ANDRA LÄSER