Ny parkeringsplats byggs i centrum

Fyra timmar gratis ska man kunna parkera på den nya parkeringsplatsen som staden bygger i hörnet av Nordenskiöldsgatan och Tullportsgatan. P-platsen är ett svar på behovet av fler parkeringsplatser i centrum.

BYGGS NU. Just nu är tomten i korsningen av Nordenskiöldsgatan och Tullportsgatan avlastningsplats för snö, men nästa månad börjar arbetena med att förvandla den till parkeringsplats.
Just nu är markplätten i hörnet av Nordenskiöldsgatan och Tullportsgatan snötäckt. På tomten växer några träd som så småningom får ge plats åt parkeringsplatsen som byggs där.
– Området är utmärkt som parkeringsplats i detaljplanen och en plan för bygget gjordes redan 2011. Av olika orsaker byggdes parkeringsplatsen inte då, men nu är det aktuellt i samband med att staden arbetar för att utveckla centrum, säger planeringsingenjör Elina Leppänen på Borgå stad.
Ett kvarter ifrån den nya p-platsen finns Äppelbackens servicecenter och tanken är att personalen kunde nyttja parkeringsplatserna på det nya området.
– Det är bättre att bilarna står på en parkeringsplats än att de står vid gatan. Dessutom har många i personalen på Äppelbacken rörligt arbete och behöver lämna bilen för en kortare tid.

Fyra timmar

Det ska alltså vara gratis att parkera på parkeringsplatsen. Tidsbegränsningen på fyra timmar är för att p-platsen inte ska missbrukas, det är inte meningen att man låter bilen stå där hela tiden.
Arbetena med p-platsen börjar i februari och målet är att den är klar i slutet av mars.
– Men det är bara ett mål, mycket beror på vädret, konstaterar Leppänen.
Parkeringsplatsen kan börja användas så snart området försetts med trafikmärken och grus ersatt träd och gräs. Den egentliga ytbeläggningen kommer att läggas i höst.
ANDRA LÄSER