Smakupplevelser fick Resestenen i år

Vandringspriset Östra Nylands Resesten 2017 gick i år till Smaku.

SMAKER. Här ett av restaurangen Sicapelles bidrag till matfestivalen 2016.

Det årliga vandringspriset Resestenen har delats ut igen. Liksom under tidigare år fick allmänheten föreslå någon som skulle få Resestenen. Den här gången var ett speciellt tema för priset innovation: vilken person, vilket företag eller vilket evenemang har hämtat mest innovation i turistbranschen i Östra Nyland?

Bland de mottagna förslagen valdes prisvinnaren ut av Posintras expertpanel bestående av represetanter från bland annat staden och tidigare mottagare.

– Den här gången ville vi lyfta fram innovation som tema för Resestenen. Turistbranschen behöver intressanta innovationer som får människor att resa. Det räcker inte med bara en idé. Innovation kan man tala om först när idén förädlats till en affärsverksamhet. Smaku Borgå är ett utmärkt exempel på ett nytt sätt att tänka, samarbeta, skapa upplevelser och liva upp staden, säger vd Ulla Poppius på Posintra som är med i arbetsgruppen för Resestenen.

Man motiverade valet med att arbetsgruppen bakom Smaku har skapat ett nytt och innovativt fenomen inom turismen i regionen. Det är inte bara fråga om ett enskilt evenemang, påpekar man vidare, utan ett exempel på ett samarbete som bara kan genomföras av en grupp. Man skriver vidare att "fenomenet har ökat både Borgåbornas stolthet för sin hemstad och besökarnas intresse för vår stad.". Dessutom förnyas och stärks evenemanget varje gång.

Utvecklingsbolaget Posintra delar årligen ut priset Resestenen till en östnyländsk turistaktör som med sitt arbete har främjat turistbranschens välstånd i regionen. Resestenen år 2017 överlämnades till sin nya innehavare under utvecklingsverkstaden för Borgås turism i Konstfabriken på torsdagen.

Tidigare vinnare av Östra Finlands Resesten är Rederi Ab J.L. Runeberg (2009), Oy Premier Events Ab (2010), Matkailukonkari Ari Kautto (2011), Malmgård (2012), Nordic Restaurants Oy Bistro & Cafe Sinne (2013), Lovisa Historiska Hus rf (2014), Borgå turistguider rf (2015) samt Kiva Cafe Streetfood Bar Quadrum Oy (2016).