Kolumn: Församlingsvalet -vilken flopp!

Församlingsvalet är alldeles för byråkratiskt, och det är en orsak till att så få är beredda att kandidera i valet.

För få kandidater i Lovisa gör att församlingsvalet inte blir ett val, åtminstone inte till församlingsfullmäktige.
KolumnThomas Rosenberg
07.10.2022 06:35
”Församlingsvalen ställs in i var tredje svensk församling”. Rubriken i Kyrkpressen (28.9) får en att hoppa till – är det faktiskt så illa? Det ordnas församlingsval vart fjärde år, i år den 20 november.

ANDRA LÄSER