Bolag ska undersöka om det finns kvartstillgångar i Borgå

Bolaget MaxBe visar intresse för att leta efter kvarts på ett knappa 190 kvadratkilometer stort område i Borgå.

Ett bolag visar intresse för att leta efter kvarts på ett stort område i Borgå.
Jon Nyqvistjon.nyqvist@ostnyland.fi
23.05.2023 11:04
Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har beviljat bolaget MaxBes anhållan om förbehåll, vilket ger dem företrädesrätt för att söka malmletningstillstånd på området. Ändring i beslutet kan sökas genom besvär i Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärstiden löper ut den 29 juni 2023.
Bolaget har nu cirka två år på sig att reda ut om det finns kvartstillgångar på det utsatta triangelformade området som sträcker sig från Tolkis i norr till Onas i väst och till Pellinge i öst. Det betyder alltså att både Emsalö och Vessölandet finns med på området.
Här ska ett bolag börja leta efter kvarts i Borgå.
I företagets ansökan kommer det fram att man på grund av tidigare undersökningar dragit slutsatsen att det kan finnas kvarts på området. 
MaxBe planerar att göra undersökningar på specifika områden i slutet av sommaren och hösten 2023 och en ytprospektering i början av 2025. Planen är också att under 2024–2025 göra mer inriktade undersökningar i en del av området och ansöka om malmletningstillstånd.
Att bolaget beviljats förbehåll innebär att de får utföra endast småskaligt provtagande. För mer än det krävs markägaren lov. För mer utförligt provtagande krävs ett malmletningstillstånd. Om processen kommer så långt kommer man också att begära utlåtanden av Borgå stad.
Kvarts används främst som råvara till porslin och glas.
Vad väcker sådan här prospektering för tankar hos dig? Har du stött på prospektering på din egen mark?
Vi tar gärna emot tips om saker att skriva om från våra läsare. Fyll i fältet nedan för att skicka ett tips.

ANDRA LÄSER