Ålderstiget avloppsrör sprack i Haiko – tusentals kubikmeter skitvatten rann ut i havet

Ett femtio år gammalt avloppsrör sprack tidigare i veckan. Det dröjde en tid innan man insåg faktum.

Läckan uppstod i viken utanför tidigare ÖNY.
Max Nybergmax.nyberg@ostnyland.fi
30.03.2023 11:05
På tisdagen märktes ett läckage i tryckavloppsledningen mellan Hammars pumpstation och Hermansö reningsverk i Borgå.
Borgå vatten utgår ifrån att läckan uppstod ett par dagar tidigare, den 25 mars, och man räknar med att drygt 2 700 kubikmeter orenat avloppsvatten hann rinna ut i havet, ungefär 20 meter från stranden vid före detta Östra Nylands yrkesskola. 
I skrivande stund, onsdag förmiddag, inväntar man varmare väder för att kunna skicka ner dykare som reparerar läckan.

ANDRA LÄSER