Budgetberedning endast för ny idrottshall i Hindhår

Den här hösten måste beslutsfattarna dra upp riktlinjerna för Hindhår bildningscentrums framtid. Lokalitetsledningen bereder en budget där man enbart förnyar idrottshallen, inte den rivna skoldelen.

HINDHÅRMÖTE. Föräldrar i Hindhår samlade i maj bybor och beslutsfattare till ett möte där man förde fram hur viktigt det är med skola på två språk i Hindhår.
Stina Jäderholm
17.08.2018 10:44 UPPDATERAD 17.08.2018 11:04
I våras samlade föräldrarna i Hindhår till ett möte med beslutsfattare från så gott som alla Borgåfullmäktiges politiska partier. Där betonade man att det är viktigt att byn kan behålla sin tvåspråkiga status, och att det behövs skola för både finska och svenska elever i byn också i framtiden.
Bildningsdirektör Hilding Mattsson säger att han utgår från att skolan fortsätter i sin nuvarande omfattning, trots att en del av skolan är riven och en del klasser jobbar i baracker. Idrottshallen används litet eller inte alls på grund av problem med inomhusluften.
Utbildningsdirektörerna Rikard Lindström och Jari Kettunen har ändå berett ett förslag till finska och svenska skolsektionen där de ger olika alternativ om framtida skolgång i Hindhår. Utom nollförslaget, att man fortsätter med både svensk och finsk skola, finns alternativen att den svenska skolan flyttas bort och att femte och sjätte klass från vardera skolan flyttas bort, medan förskola och klasserna ett till fyra blir kvar i bildningscentret.

Budgetförslag

Just nu vet ingen vad det kommer att kosta att bygga upp en ny skoldel som ersätter den rivna och en ny gymnastiksal.
Lokalitetsdirektör Börje Boström gör just nu upp sitt förslag för budget och ekonomiplan 2019.
– Jag har utgått från att vi enbart bygger en ny gymnastiksal, idrottshall, i samma storlek som den gamla, säger Boström. Den kommer att kosta mellan 2,5 och 3 miljoner euro.
– Jag föreslår att staden anslår planeringspengar för idrottshallen i budgeten för 2020.
Boström säger att han kan få fram ett preliminärt kostnadsförslag också för en ersättande skoldel om bildningen frågar efter en sådan.

Hem och skola

Caritha Aspelin är ordförande för Hem och Skola i Hindhår.
– Det är svårt att så här snabbt komma med en åsikt om de alternativa förslagen. I första hand vill vi ju att båda språkgrupperna ska ha sin skola i Hindhår också i framtiden.
– Men om det är ett faktum att det inte finns pengar för att bygga en ny skoldel och en ny gymnastiksal så anser jag att alternativet där förskola och klasserna ett till fyra, på båda språken, blir kvar i Hindhår är det bästa. De litet äldre barnen klarar bättre av en länge skolväg.
Efter det att bildningssektionerna har tagit del av Hindhåralternativen är det bildningsnämnden som får frågan på sitt bord.

Kompromisser behövs

Bildningsnämndens ordförande Catharina von Schoultz såg de nya förslagen för Hindhårskolorna på fredagsmorgonen för första gången.
– Jag har inte hunnit bekanta mig närmare men jag är glad att det finns flera alternativ. Kompromisser behövs, det är klart.
– Hindhårlösningen hänger ihop med skolnätsbesluten, som ska tas genast när strategin är godkänd.
Strategin kommer upp till stadsstyrelsen på måndag och till fullmäktige på septembermötet.
von Schoultz vill ha kostnadsförslag till de olika Hindhåralternativen.
– Trots att erfarenheten ju visat att snabbt uträknade beräkningar sällan överensstämmer med de slutliga kostnaderna.
Hindhårfrågan måste nu upp till politisk diskussion. Bildningsnämnden möts den sista december.