Beslutet kom: nya bostadsbyggnader planeras på Teboiltomten men själva servicestationsbyggnaden bevaras

Stadsutvecklingsnämnden godkände framläggande av förslaget till ändring av detaljplanen på Brunnsgatan 34–36. Om ändringen genomförs betyder det att två nya bostadshus kan byggas där. Den gamla servicestationsbyggnaden på planeringsområdet kommer att kvarstå vid sidan av nybygget.

Illustrationsbild av Teboiltomtens möjliga framtid.
22.03.2023 07:50 UPPDATERAD 22.03.2023 11:18
Förslaget till detaljplaneändringen som gör det möjligt att bygga nya sexvåningshus på den så kallade Teboiltomten på Mannerheimgatan i Borgå klubbades igenom på tisdagen (21.3).
I planförslaget finns fyra sex våningar höga bostadshus vid Mannerheimgatan och Brunnsgatan. 80 till 100 bostäder kunde placeras i husen. Längs hela byggnadens längd på Mannerheimgatan finns små affärslokaler vars totala omfattning är cirka 250 kvadratmeter våningsyta.
Mika Varpio framförde att ärendet skulle återremitteras. Ilpo Bergström understödde Varpios förslag,  och nämnden röstade om återremitteringen.
Stadsutvecklingsnämnden beslutade med rösterna 8 (Riitta Ahola, Sofia Antman, Jarmo Grönman, Seppo Ijäs, Emilia Mattsson Nortamo, Mika Laurila, Gia Mellin-Kranck, Pehr Sveholm) – 2 (Ilpo Bergström, Mika Varpio) och en tom röst (Gunilla Partanen) att fortsätta behandlingen av ärendet och godkände föreläggandet av detaljplaneförslaget.

Fler motionsutrymmen

Stadsutvecklingsnämnden godkände också föreläggandet av förslaget till detaljplaneändringen av Industrivägen 4 i Östermalm. Detaljplanen ifråga skulle göra det möjligt att ändra de lokaler som nu är reserverade för industri- och lagerverksamhet till lokaler som erbjuder motions- och välfärdstjänster.
 Bakgrunden till ändringen av detaljplanen, som inleddes av fastighetsägaren, är att det inte har funnits någon efterfrågan på lagerverksamhet.
Detaljplaneändringen skulle göra det möjligt att utöver motionsverksamhet placera stödfunktioner på området. Sådana stödfunktioner kunde vara till exempel kafé-, restaurang- eller affärsverksamhet.

ANDRA LÄSER