Slut på tidsfristen: Bolaget som vill bygga servicebostäder på Lundagatans topp måste komma till skott

Stadsutvecklingsnämnden har slut på tålamodet. Företaget Kuusikkoaho ska senast den 1 maj i år ha tilläggsutredningarna klara för ett planerat bygge på Lundagatans topp, i fastigheterna där Borgås vårdcentral fungerade fram till för några år sedan.

STÅR TOMT. Den gamla fastighetshelheten på Lundagatans topp har stått topp i flera år sedan företaget Kuusikkoaho signalerat intresse för att bygga om helheten bland annat till servicebostäder. Nu går respiten ut och senast den 31 april ska stadsutvecklingsnämnden ha en serie utredningar till handa, annars går planeringsreserveringen ut.

Borgå stad har i flera omgångar förlängt Kuusikkoaho Oy:s planeringsreservation för centrumtomten, men nu är det slut på tidsfristen. Stadsutvecklingsnämnden beslutade vid sitt möte i tisdags att förlänga reservationen för Lundagatans hälsocentrals område fram till den 1 september 2020, förutsatt att företaget svarar på nämndens krav om tilläggsutredningar.