Ikväll på biblioteket: Ulla-Lena Lundberg berättar om sin ny bok

Författaren Ulla-Lena Lundberg besöker Borgå huvudbibliotek tisdagen 13 september kl. 17.30. I samtal med Trygve Söderling berättar hon om romanen

Lyser och lågar

, som utkom i augusti.

Ulla-Lena Lundberg, Diktarhemmet, Borgå
Helen Kurrihelen.kurri@ostnyland.fi
13.09.2022 08:05

ANDRA LÄSER