Borgåsamfälligheten fick kyrkligt miljödiplom

Åvatten för bevattning, loppis till förmån för Östersjön är exempel på Borgåförsamlingarnas miljösatsningar. Ännu finns det mycket att göra för att nå målet, kyrkan ska vara kolneutral 2030.

Byggnaderna på kyrkbacken och Näsebackens begravningsplats inspekterades då samfällighetens miljöprogram granskades i höstas. På bilden från vänster Tomas Ray, Rebecca Haaranen, Markku Blom och Irene Erkko.

Borgå kyrkliga samfällighet har beviljats kyrkans miljödiplom.