Menumat består när matservicen förnyas

Systemet med matportioner till hemvårdens klienter i Lovisa kommer att förändras. Förslaget är att överge det nuvarande systemet med hemmåltidsservice och matkasseservice.

MAT. Lovisa planerar förnya matservicen för äldre. Menumat, som av allt att döma fått god respons, kommer att stanna.
11.04.2016 13:42 UPPDATERAD 11.04.2016 14:32
I Lovisa är förslaget nu att man upphör med leveranser av varma hemservicemåltider från stadens centralkök och från ISS Palveluts kök. I stället ska man leverera kylda måltider som köpt tjänst, i kombination med måltidsservicen Menumat.
Grundtrygghetsnämnden tar ställning till förslaget i april.
En orsak till förändringen är problemet att hålla en portionspackad måltid tillräckligt varm tills maten hamnar på bordet. På motsvarande sätt har det varit svårt att hålla kylda produkter tillräckligt kalla. I den beredande texten konstaterar man också att "efter transporten ser portionerna inte så läckra ut".
Angående matkasseservicen konstaterar man att den kräver mycket tid av personalen. Meningen är därför att konkurrensutsätta tjänsten.
De kalla måltiderna skulle köras ut till klienter två gånger i veckan. Tanken är att systemet tillåter klienterna att själva bestämma vilken tid de vill äta, samtidigt som kylda portioner också erbjuder möjligheten till olika måltidsalternativ. I nuläget finns det bara ett måltidsalternativ per dag.
Menumat, som har fått god respons, kommer att hållas kvar.
Det nya tillvägagångssättet är tänkt att vara i bruk den 1 november.
I Lovisa levereras för närvarande varma portionspackade måltider till hemvårdens klienter från centralköket och från köken i Sävträsk skola, Taasiagården och Hemgården.
Under de närmaste åren kommer en del av personalen inom stadens kostservice att gå i pension. Att inte längre producera hemservicemåltider skulle enligt förslaget "frigöra arbetstid från köksverksamhet till andra uppgifter och tillåta en omorganisering av arbetsuppgifterna".
Förslaget är att de av hemvårdens klienter som bor inom femton kilometer från centrum skulle få kylda hemservicemåltider, medan man konstaterar att Menumat lämpar sig bäst för de klienter som bor längre bort.
Nämnden sammanträder den 21 april. Stadsstyrelsen fattar det slutliga beslutet.

ANDRA LÄSER