Heikki Vestman säger sitt om Borgå sjukhus: "HUS inbesparingar borde börja med att lätta upp förvaltningen"

Välfärdsområdesfullmäktiges ordförande och riksdagsledamoten Heikki Vestman vill skjuta ner HUS förslag att lägga ner samjouren i Borgå sjukhus.

Heikki Vestman kommer med hårda bud till HUS.
Östnyland
29.09.2022 13:34
Riksdagsledamot Heikki Vestman (Saml) har uttalat sig om HUS planer att stänga jouren i Borgå.
– Jouren vid Borgå sjukhus är ytterst viktig för östnylänningarnas hälsa och trygghet. Jouren är också viktig för hela sjukhusets framtid. Nu är det viktigt att inte ge efter, säger Vestman i ett pressmeddelande.
Han beskriver HUS förslag som oansvarigt.
– Förslaget innehåller inga utredningar om kostnader eller om inverkan på patientsäkerheten. I stället borde HUS satsa på att reda ut sin byråkrati. ICT-tjänsterna och Apotti sväljer miljoner.
Vestman lyfter också fram de långa köerna till jouren.
– Köerna är olovligt långa redan nu. Om Borgåjouren flyttas till Peijas skulle det utgöra ett avsiktligt beslut från HUS sida att försämra läget vid jouren, vilket är allvarligt. Välfärdsområdenas finansiering måste åtgärdas innan social- och hälsovården i hela Nyland hamnar i kaos. Nu måste regeringen hitta viljan att åtgärda problemet, säger Vestman.

ANDRA LÄSER