Pyttis flygplats tog ett steg vidare

Miljötillståndet för den planerade flygplatsen i Pyttis fick grönt ljus på torsdagen.

ARBETE Företaget Redstone Aero har börjat jämna ut marken där den nya flygplatsen ska byggas. Bilden är tagen i augusti.
22.09.2017 09:37 UPPDATERAD 22.09.2017 10:32
Miljönämnden i Kotka godkände på torsdagen det miljötillstånd som företaget Redstone Aero ansökt om för att bygga en flygplats i Pyttis.
Ärendet behandlades i Kotka eftersom Pyttis kommun har utlokaliserat miljöärendena.
Den planerade flygplatsen ligger ungefär 1,5 kilometer från Broby, den närmaste grannen bor ungefär en kilometer ifrån. Meningen är att såväl hobbyflygare som proffs ska utnyttja anläggningen. I ansökan talas det om mellan 2 000 och 4 000 flygningar per år, och att mellan 5 och 10 procent av flygverksamheten i Malm flyttar till Pyttis.
Miljövårdsinspektör Jarmo Kivi säger att beslutet vinner laga kraft på måndag.
– Därefter går det att överklaga beslutet till Vasa förvaltningsdomstol fram till mitten av oktober.
Det är främst bullret som väckt frågetecken, men man konstaterar att det inte ska ge upphov till problem vare sig för fast boende eller fritidsboende. Projektet har stött på mothugg just på grund av rädslan för buller.
Miljötillståndet räcker inte i sig för att flygplatsen kan byggas – det behövs ännu åtminstone två tillstånd från Trafiksäkerhetsverket Trafi och ett från byggnadsnämnden i Pyttis. Kommunen har tidigare konstaterat att flygplatsprojektet är vettigt, och att man strävar efter att understöda företagande i kommunen.
De inledande arbetena har redan påbörjats. Företaget Redstone Aero, som står bakom projektet, har börjat jämna ut marken där flygplatsen ska byggas.

ANDRA LÄSER