Valet av stadsdirektör kan bli en nystart för Lovisa

Det verkar finnas intresse för att leda Lovisa stad. Invånarna gynnas av att processen kring rekryteringen är öppen och transparent.

I Raseborg valde fullmäktige ny stadsdirektör i måndags. Beställningen var en person från näringslivet. Man ville inte ha en förvaltartyp utan en driftig person som lyckas med att få fart på utvecklingen och locka nya företag till orten.
En majoritet av fullmäktige ställde sig bakom Lovisabon Ragnar Lundqvist. Till hans meriter hittar man uppgiften som regiondirektör på ett företag i Japan som säljer kraftverkspannor, och jobbet som rektor och vd för Kymenlaakson ammattikorkeakoulu i Kotka och Kouvola. Lundqvist är något av en doldis och tiden får utvisa om han lyckas infria förväntningarna.
I Lovisa är rekryteringen av en ny stadsdirektör just nu i gång. En handfull personer har visat intresse för direktörsjobbet säger stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén, men exakt hur många ansökningar som kommit in avslöjas först den 30 juni klockan 12, då ansökningstiden löper ut.
Givetvis är förväntningarna stora också i Lovisa på den nya direktören. Stadens tidigare stadsdirektör, Olavi Kaleva, sade upp sig i början av maj efter en häftig konflikt med stadsstyrelsen. I en intervju med Östnyland (12.5) sade Kaleva att samarbetet med politikerna försvårades för ett par år sedan för att kulminera i en markaffär.
Efter en dramatisk vår verkar beslutsfattare och tjänstemän se rätt ljust på framtiden för Lovisa. Fullmäktige har fattat beslut om två stora skolprojekt, det nya svenska högstadiet och den finska skolan i Forsby, efterlängtad av många i åratal. Nu ska man få flyt i devisen om byarnas och de små skolornas stad. För det behövs en dynamisk och handlingskraftig person som ger inspiration åt den spirande utvecklingen, lockar till sig nya företag och driver på inflyttningen, speciellt av barnfamiljer.
Bland Lovisaborna undrar många fortfarande vad som egentligen låg bakom konflikten med Olavi Kaleva och hans överraskande sorti. I drottningstaden verkar man helst vilja göra som svenska kungen gjorde i ett prekärt läge, "vända blad och gå vidare." Hur potentiella stadsdirektörskandidater ser på samarbetet med stadens förtroendevalda blir kanske ämne i mer intima diskussioner, och invånarna har kanske inte rätt att kräva öppenhet och transparens i den här frågan? Även om det är något som betonas ofta av kommunala tjänstemän och förtroendevalda.
Visst finns det brister i öppenhet och transparens också på andra orter. Rekryteringsprocessen av en ny stadsdirektör i Raseborg omgärdas av en del frågetecken. Rekryteringen skedde i två omgångar. I det sista varvet kontaktades också ett konsultföretag, och det var via den som Christian Sjöstrand, Lappträsks kommuns tidigare kommundirektör, dök upp som en svart häst.
Att valet av direktör inte föregicks av någon som helst diskussion i fullmäktige och att inte fullmäktigegrupperna heller på förhand ville uttala sig om vilken kandidat de föredrar, har väckt frågor efteråt. I kommentarer i anslutning till nyheten säger många att invånarna borde ha rätt att höra beslutsfattarna motivera hur de resonerade när det gjorde sitt val, och det kan man inte annat än instämma i.
I Lovisa räknar stadsstyrelsens ordförande med att datumet den sista juni är det som gäller. Intresserade ska lämna in sina papper senast nästa fredag klockan 12. Processen ska vara öppen och inga svarta hästar ska plockas in efter att tiden har gått ut.
När fullmäktige i Lovisa i september väljer ny stadsdirektör är det något av en nystart för staden, på många sätt. Nu är det ett bra läge att gå inför en öppnare linje och göra invånarna delaktiga i utvecklingen av staden, som faktiskt har potential att på riktigt bli en stor liten stad.

ANDRA LÄSER