Vindkraftsplanerna i Tetom kan vara orsaken till att Lappträsk inte får sina möllor

Vindkraftsplanerna i Tetom i Lovisa fick grönt ljus från försvarsmakten medan planerna i Lappträsk sköts ner. Det visar sig att det finns ett samband mellan dem.

När försvarsmakten gav grönt ljus för vindkraftsprojektet i Tetom försämrades chanserna för projektet i Lappträsk.
25.11.2021 11:30 UPPDATERAD 26.11.2021 14:24
I Lappträsk föll vindkraftsplanerna när försvarsmakten kom med ett negativt utlåtande. Försvarsmakten är fåordig om detaljerna eftersom utlåtandena inte är offentliga, men ÖN:s korrespondens med Sara Kajander, enhetsdirektören på Försvarsministeriets fastighets- och miljöenhet, och Jussi Karhila, ingenjör på försvarsmaktens huvudstab, avslöjar ett samband mellan vindkraftsprojekten i Tetom och Lappträsk.
– Alla vindkraftverk orsakar störningar i våra sensorer i någon mån. Ett projekt som fått ett positivt utlåtande påverkar det andra närliggande projektet negativt eftersom de sammanlagt skulle utgöra en större störning, säger Karhila.
Det betyder alltså att vindkraftsprojektet i Tetom, som har varit synnerligen impopulärt bland invånarna, kan ha bidragit till att sänka projektet i Lappträsk där planerna togs emot mer positivt. Det är ändå värt att nämna att planerna i Lappträsk var storskaligare än de i Tetom.

ANDRA LÄSER