Hindhår är byn med egen kör

Hur många byar har flera aktiva föreningar och en egen kör? Hindhår har. Här presenterar vi Hindhår byakör.

Hindhår Byakör är en blandad kör med cirka 20 aktiva sångare.
Helen Kurrihelen.kurri@ksfmedia.fi
10.05.2022 10:09
Hindhår är en aktiv by med flera föreningar och en egen kör, Hindhår Byakör- Hinthaaran Kyläkuoro. Kören startade 2008 i samband med att Mia Makaroff, kompositör, arrangör, musiklärare och körledare, flyttade till byn och tog initiativ till kören. Makaroff är körens drivande kraft, och hon leder ett tjugotal aktiva sångare.
Under coronapandemin har kören repeterat via webben, men genast när begränsningarna blev mänskligare har kören övat i Hindåsa ungdomslokal.
– Dessutom har vi spelat in åtta låtar under coronatiden och har för avsikt att banda fyra till nästa vinter, så får vi ett ordentligt dokument av Hindhår byakör, säger Jarmo Sivén, ordförande för kören.

ANDRA LÄSER