Kauppalehti: Borgå går miste om Nestes miljardfabrik – bolaget väljer Rotterdam

Enligt uppgifter till Kauppalehti ligger Borgå illa till då Neste planerar ett nytt bioraffinaderi i miljardklassen.

Raffinaderiet i Borgå är ett av alternativen för Nestes storinvestering. Nu ser det ut som om valet faller på Rotterdam.
Petroleumbolaget Neste väljer att bygga sitt nya bioraffinaderi i Rotterdam i stället för i Sköldvik i Borgå. Det erfar Kauppalehti.
Orsakerna är att det kan vara upp till 500 miljoner billigare att bygga i Rotterdam. Dessutom är logistiken och tillgången till råvaror bättre i Rotterdam än i Borgå.
Det nya bioraffinaderiet är en enorm satsning som beräknats kosta cirka 1,5 miljarder euro. Bolaget berättade om planerna för ett år sedan och ett beslut om placeringsort väntas inom mars månad.

Förnybart bar upp resultatet

Neste redovisade sina fjolårssiffror för ungefär en månad sedan. Bolaget sänkte utdelningen efter ett fjärde kvartal som underskred förväntningarna.
Rörelsevinsten halverades under det fjärde kvartalet jämfört med året innan.
De förnybara bränsleprodukterna stod för nästan hela vinsten under 2020. Det hänger ihop med att oljemarknaden var sällsynt svag.
Av hela rörelsevinsten på 1,416 miljarder kom 1,334 från de förnybara produkterna. Bara 50 härrör från den traditionella oljeraffinaderiverksamheten.
I Rotterdam producerar Neste enbart bioprodukter. Det segmentet stod för nästan hela Nestes drygt 1,4 miljarder euro stora vinst under . 2020.
Valet av ort är börspliktig information som Neste måste gå ut offentligt med.

Logistik och råvarutillgång smäller högt

Analytiker säger att det är svårt som utomstående att bedöma hur kostnadskalkylerna för de bägge orterna utfaller.
Henri Parkkinen, som följer Neste för OP, vill inte spekulera i hur trovärdiga Kauppalehtis uppgifter är. Han påpekar ändå att just råvarutillgången och logistiken är oerhört viktiga faktorer i helhetsbedömningen.
– Det handlar ju om att optimera produktionsprocesserna. Min uppfattning är att man inte kan övervärdera hur viktiga faktorer som råvarutillgång, förbehandling och logistik är, säger Parkkinen.
Analytikerkollegan Petri Gostowksi på Inderes tänker i samma banor.
– Med tanke på tillgänglighetsaspekten har jag tänkt mig att Rotterdam är ett mer logiskt val, så jag ser Kauppalehtis uppgifter som helt trovärdiga.

Vilka faktorer talar för Borgå?

– En är den nordiska marknaden, som är en föregångare inom förnybart flygbränsle. En annan kunde vara om det var billigare att bygga fabriken i Borgå i och med att det redan finns en anläggning där, men enligt den information vi har att gå på nu skulle ju inte så vara fallet, säger Gostowski.
På tisdagen meddelade Neste att bolagets köp av ett raffinaderi av bolaget Bunge Loders Crokla i Rotterdam var slutfört. Affären var känd sedan tidigare och värd 258 miljoner euro. Anläggningen ligger intill det raffinaderi som Neste haft i Rotterdam sedan 2011.
Gostowski tror inte att affären har en omedelbar koppling till investeringen.
– Anläggningen har köpts för förbehandlingen av råvarorna till det förnybara bränslet, så det är en viktig länk i produktionen. Men Neste planerar sedan tidigare investeringar i förnybart flygbränsle i Rotterdam, så investeringen behövs oavsett.

Stängde i Nådendal

I fjol meddelade Neste att raffinaderiet i Nådendal stängs, efter 63 verksamhetsår. Då lyfte bolaget fram att bolaget istället satsar på att utveckla raffinaderiet i Sköldvik.
Varken Gostowski eller Parkkinen ser att nedläggningsbeslutet i Nådendal har någon inverkan på placeringsorten för det kommande bioraffinaderiet, eftersom man inte tillverkade förnybart i Nådendal.
Gostowski påpekar också att de ekonomiska faktorerna går före nationella intressen för Neste, eftersom bolaget i slutändan är ansvarigt för att maximera sina aktieägares vinst.
Läs också: Neste siktar på miljardinvestering – Borgå är ett av två alternativ
Artikeln är uppdaterad 14.33: Analytikernas kommentarer

ANDRA LÄSER