Vattnet är avstängt i Isnäs på tisdagen

Affärsverket Lovisa Vatten meddelar att vattenförsörjningen på området för Isnäs vattentäkt avbryts på grund av nätverksarbeten klockan 8-16 på tisdagen den 8 juni.

Vattnet kommer att vara avstängt i Isnäs under tisdagen, klockan 8-16.
Jon Nyqvist
07.06.2021 16:30
Avbrottet berör alla fastigheter, också vattenandelslag, som finns inom Isnäs vattendistributionsområde. Affärsverket ber sina kunder att förbereda sig genom att ta vatten i förvar på förhand.
Det kommer också att upprättas tillfällig utdelning av dricksvatten utanför bar Tirkku.
Det kan hända att vattnet kopplas på tidigare än meddelat, genast när arbetet är slutfört.
Då röret tas i bruk kan avlagringar och rost lösgöras, vilket kan göra att vattnet blir grumligt och missfärgat. Enligt affärsverket utgör det här inga risker för hälsan men kan orsaka att kranar och tvättmaskinens silar täpps till och att ljus tvätt kan bli missfärgad.
Det kan även ha kommit luft i rörsystemet, vilket kan orsaka buller och fräs. Rekommendationen är att låta vattnet rinna tills det klarnar.

ANDRA LÄSER