Presidenten belönade Sibboföretaget K. Hartwall för god tillväxt

Republikens president Sauli Niinistö har beviljat det årliga internationaliseringspriset till framgångsrika finländska företag. K. Hartwall får pris som Årets tillväxtföretag.

Jerker Hartwall
Östnyland
21.11.2022 12:31
K. Hartwall är ett familjeföretag som grundades i Sibbo för 90 år sedan och som är inriktat på logistikutrustning. De största kundsegmenten är dagligvaruhandeln, bilindustrin, post och paket samt industriell logistik. 
– Detta pris är ett erkännande för vår långsiktiga strategi för att etablera oss som en innovativ och internationell aktör i mer än 65 länder. Förståelsen för varje lands särdrag och verksamhetsområden samt spridningen av bästa praxis på olika marknader har varit centralt i K. Hartwalls internationalisering, säger Jerker Hartwall, verkställande direktör för K. Hartwall i ett pressmeddelande.
Företaget har förenat lastbärare med automatiska lösningar för hantering av laster. Lösningarna möjliggör till exempel effektivare intern logistik och lägre transportkostnader. K. Hartwall har siktat på att öka omsättningen till 100 miljoner euro i början av 2020-talet.
– Utöver internationell framgång betonades i utvärderingen i år hållbar utveckling och etisk verksamhet, inverkan på den finländska kompetensen, innovation, utveckling av sysselsättningen samt utländska investeringar. De prisbelönta företagen har klarat av att fortsätta sin sunda affärsverksamhet trots coronakrisen och kriget i Ukraina, säger Ilona Lundström, ordförande för Team Finland-ledningsgruppen och avdelningschef  vid Arbets- och näringsministeriet.
Årets nya företag blev Kempower Oyj, leverantör av snabbladdningslösningar för elfordon, Andritz Oy utnämndes till årets långvariga internationella investerare, och årets samarbetspris gick till Tillväxtgruppen Finland rf.

ANDRA LÄSER