Lång domstolsprocess är nu slut – Lovisa hamn fortsätter hantera kol och metall

Högsta förvaltningsdomstolen kom med två beslut som gäller Lovisa hamn på torsdagen. Det ena beslutet gäller kolhanteringen och det andra gäller hanteringen av metallskrot och bullret som uppstår.

Lovisa hamn i Valkom får fortsätta hanteringen av kol som förut.

Ärendet med kolhanteringen förkastades av högsta förvaltningsdomstolen, vilket innebär att Vasa förvaltningsdomstols beslut vinner laga kraft.