Försämring under juli månad: Fler arbetslösa i Borgå och i Sibbo

Sysselsättningsläget i östra Nyland visar en liten försämring under juli månad. Samtidigt har antalet lediga jobb minskat, speciellt i Lovisa och i Sibbo.

Antalet arbetslösa blir långsamt fler.
Stina Jäderholmstina.jaderholm@ostnyland.fi
01.09.2022 10:06
Jämfört med läget för ett år sedan var sysselsättningen klart bättre i slutet av juli i år i Borgå, Sibbo, Lovisa och Lappträsk. 
Men när man jämför med situationen i våras går sysselsättningsläget mot det sämre. 
I Borgå har procenten arbetslösa ökat från 8,9 i maj till 9,9 i juli. Till och med i Sibbo, som ofta toppar sysselsättningsstatistiken, har det skett en försämring. I slutet av juli hade Sibbo en arbetslöshetsprocent på 7 blankt, efter flera månader då procenten börjat på 6.
Lovisa är stabilt på 10,7 procent arbetslösa av den arbetsföra befolkningen, medan det ser bättre ut i Lappträsk. Julisiffrorna för Lappträsk visar på 10,1 procent arbetslösa, betydligt bättre än i mars med 11.2 procent.

Lediga jobb

När man ser till antalet lediga jobb har det skett ganska stora förändringar på bara en månad. I Lovisa fanns det i slutet av juli bara 98 lediga jobb, jämfört med 133 jobb månaden innan. I Sibbo syns samma fenomen, med 106 lediga jobb i juli och 119 lediga jobb i juni. Samtidigt finns det alltså fler arbetslösa i Sibbo i juli än i juni.
I Nyland i stort fortsätter antalet nya lediga jobb att öka jämfört med året innan, med 15 procent.
Samtidigt ökar också antalet personer som varit arbetslösa över två år.