I Lovisa såldes fyra fastigheter

Under mars gjordes endast fyra fastighetsaffärer till ett värde som översteg 150 000 euro i Lovisa.

Över 300 000 euro