Långvarig brist på stelkrampsvaccin

Sjukhus och kommunala hälsovårdscentraler får sitt vaccin, men de privata läkarstationerna får vänta.

VART TIONDE ÅR. Stelkrampsvaccin är en bristvara för tillfället.
Institutet för hälsa och välfärd THL meddelade i november att det som en följd av vaccintillverkarens leveransproblem råder brist på vaccin mot stelkramp och difteri (dT-vaccin) för vuxna på apoteken. Det är från apoteken eller läkemedelspartiaffärer som enheter inom den privata hälso- och sjukvården skaffar sina vaccin. THL uppgav att det har funnits problem med tillgången på stelkramps- och difterivaccin redan i månader och att bristen väntas fortsätta.
– Det senaste budet är att THL utlovat vaccin vecka 12 (börjar 20 mars). Löftet är inte säkert, men vi hoppas att det ska stämma, säger Sari Hakola, vaccinationssköterska på Borgå läkarcentral.
Hon berättar att problemet är globalt och beror att tillverkarna inte har lyckats få fram den rätta sammansättningen på en del partier och då måste hela partiet slängas.
– När det gäller de lyckade partierna ligger ett litet land som Finland inte i topp bland de länder vaccinet levereras till utan lågt nere på listan. När ett lyckat parti sedan når Finland säkerställer man först sjukhusens och de kommunala hälsocentralernas behov och till sist den privata sidans.

Vaccinationsprogram

Vuxna måste själva se till att de får en tilläggsdos mot stelkramp och difteri vart tionde år. Vacciner som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet, till exempel dT-vaccin, är kostnadsfria för vuxna personer. Vaccinationerna ges på den egna hälsovårdsstationen.
Servicechef Eliisa Roine säger hälsovårdscentralen i Borgå inte har haft någon brist på stelkrampsvaccin.
– Vi har fått allt vi har beställt.
Det stora problemet för gemene man är att minnas när man tog stelkrampssprutan senast. Minneslappen man fick då har lagts på säkert ställe och går inte att återfinna. THL har visserligen skapat ett vaccinationsregister som samlar in uppgifter direkt ur patientdatasystemen, men i dagens läge omfattar registret bara de vaccinationer som ges inom den offentliga primärvården. Så småningom, THL talar om de kommande åren, ska registret också innefatta de vaccinationer som ges inom den specialiserade sjukvården och den privata hälso- och sjukvården.

Stelkramp

Den bakterie som orsakar stelkramp, eller tetanus, förekommer rikligt i jordmånen och i den normala tarmfloran hos djur.
Stelkramp är en allvarlig livshotande allmäninfektion, där bakterien utsöndrar nervgift och därigenom ger upphov till kraftiga kramper.
Stelkramp förebyggs genom vaccination och god vård av smutsiga sår. Sjukdomen måste identifieras redan i ett tidigt skede.
Vid olycksfall bedömer den behandlande läkaren risken för stelkramp.
Vuxna ska förnya vaccinationen vart tionde år.
Källa: Institutet för hälsa och välfärd.
ANDRA LÄSER