Största hotet för odlarna i Borgbackens koloniträdgård är sniglarna

Föreningen Borgå fritidsodlare ser till att medlemmarna har tillgång till vatten för deras odlingar. Torkan utgör än så länge inte ett hot för grödorna, däremot har odlarna fullt upp med att skydda sina odlingar från den besvärliga snigeln.

Trädgårdsarbete är en livsstil för mig, säger odlaren Anna Vilva.
Sommarens värmebölja tog slut men torkan håller i sig. Men ännu har torkan inte tagit kål på Borgbackens koloniodlingar. Lotterna är fulla av olika slags odlingar, som medlemmarna i föreningen Borgå fritidsodlare har sått. En av dem är Anna Vilva, som har odlat i flera decenniers tid.

ANDRA LÄSER