Tänk på popcorn-lungor om du röker e-cigaretter

Från Lyceiparkens skola kommer varningar om elever som röker e-cigaretter i skolan. Tobaksprodukterna är relativt nya och därför saknas vetenskapliga insikter, men hittills pekar det som finns på skrämmande hälsoeffekter.

E-cigaretter verkar ha blivit populära i Borgås skolor.
LedareMax Nybergmax.nyberg@ostnyland.fi
04.11.2022 09:14
Att e-cigaretter har en koppling till popcorn kanske inte känns logiskt. Men det är dit tankarna förs av artikeln i dagens Östnyland (webben 3.11) där rektor Johannes Nygren vid Lyceiparkens skola ringer i alarmklockan.

ANDRA LÄSER