Lybecks Kaunis Veera fick nytt liv som kulturbåt – intressanta namn att vänta under sensommaren

Den numera bortgångne Joakim Lybecks pråm har länge sökt sitt syfte. Nu har det klarnat, efter att en grupp köpt andelar och börjat arrangera konserter.

Den första konserten lockade omkring 170 besökare. På scenen Kuuhullu.
Max Nybergmax.nyberg@ostnyland.fi
23.08.2022 17:00
Förra veckans torsdag ägde ett evenemang rum, ett som lät förstå att något intressant är i görningen på kulturfronten i Borgå. Där, vid pråmen Kaunis Veera som ligger förtöjd i Borgå å, samlades folk av alla slag för en konsertkväll: barn, ungdomar, folk i medelåldern, pensionärer, hippier, företagare och kontorsfolk.

ANDRA LÄSER