Ännu öppet vem som blir direktör för välfärdsområdet

Välfärdsområdets styrelse diskuterade valet av direktör för området på torsdagskvällen, och beslöt att det är välfärdsområdesfullmäktige som fattar beslutet på sitt möte på tisdag.

Ann-Sofie Silvennoinen, Pia Nurme och Max Lönnqvist är kandidaterna t valet av välfärdsområdets direktör-
De tre personerna som är kandidater till posten är Max Lönnqvist, förvaltningsdirektör i Åbo stad, Pia Nurme, verkställande direktör på företaget Wallaton och Ann-Sofie Silvennoinen, tf. välfärdsområdesdirektör för Östra Nylands välfärdsområde.
ANDRA LÄSER