Lovisa får 4 000 euro i hyra för busstationen

Staden betalar samma summa som hyra för nya arbetsverkstäder på Smedjevägen.

BUSSTATIONEN I LOVISA.
23.02.2017 14:30 UPPDATERAD 23.02.2017 14:54
Stadsstyrelsen i Lovisa får på måndag ta ställning till de hyresavtal som har förhandlats fram.
Förslaget är att Degerby Constuctor Oy hyr busstationen av stadens utvecklingstjänster för 4 000 euro i månaden. Alla ändringsarbeten i fastigheten står hyresgästen för. Staden ansöker om de tillstånd som krävs för att ändra användningsändamålet för byggnaden.
Lokalerna ska användas som ett paket- och persontrafikscentrum, för café- och restaurangverksamhet och som kontor och bostad. Hyresavtalet gäller för tio år.
Degerby Constructor Oy och Matkahuolto Oy Ab fortsätter att underhandla.
För arbetsverkstäderna Lilla Petters Gård hyr Lovisa stads utvecklingstjänster en industrilokal på cirka 660 m2 i en fastighet som ägs av Kiinteistö Oy Ewald II på Smedjevägen för likaså 4 000 euro per månad. Också det här avtalet är tioårigt och hyresvärden gör ändringsarbeten enligt en separat plan.