Bildningsnämnden gillar inte sparprogrammet

Med rösterna 9-2 röstade bildningsnämnden i Borgå ner så gott som vartenda sparförslag som bildningssidans tjänstemän har skrapat ihop i programmet för hållbar ekonomi 2020-2026.

BEVARA SANNÄS SKOLA. Skolorna i öst ska inte dras in anser bildningsnämnden. Bilden togs när Jyväskylän yliopisto dokumenterade den prisade pedagogiken i Sannäs skola för ett drygt år sedan.