Rädsla och ovisshet har drivit klienter bort från välfärdsområdet

Det råder exceptionella tider just nu i Östra Nylands välfärdsområdes norra del. Närmare en femtedel av invånarna i Mörskom och en sjundedel av invånarna i Pukkila har anhållit om att byta hälsostation, till Orimattila och Lahtis.

En del av invånarna i  Mörskom och Pukkila litar inte på Östra Nylands välfärdsområde.
Stina Jäderholmstina.jaderholm@ostnyland.fi
19.01.2023 08:31
Så många som 370  Mörskombor och 260 Pukkilabor har bytt hälsovårdscentral från de egna kommunerna till Orimattila. De har lämnat in blanketter till Päijänne-Tavastlands välfärdsområde och till Östra Nylands välfärdsområde om att de önskar ett byte.
Det här kan jämföras med att sammanlagt fem personer från Mörskom och Pukkila före årsskiftet hörde till en annan hälsostation än den egna kommunens. 
Massflykten antas bero på att Östra Nylands välfärdsområde tagit över. Både Mörskom och Pukkila hörde till Päijänne-Tavastlands sjukvårdsområde fram till årsskiftet.

ANDRA LÄSER