Borgå familjecentrum tar form – tjänster för barnfamiljer samlas under samma tak

På fredagen gick flyttlasset från WSOY-huset och i dag öppnar familjerådgivningen i Borgå stads lokaler vid Konstfabriksgatan 4C. Flytten är en del i processen att skapa ett nytt familjecenter som erbjuder tjänster för barnfamiljer på ett och samma ställe. Vid årsskiftet ska allt vara klart.

NY ADRESS. Kristina Huopalainen och Netta Berglöf-Haverinen följer med hur Familjerådgivningsbyråns flyttlass transporters till Konstfabriksgatan.
Oskar Skogberg
16.10.2018 08:33 UPPDATERAD 16.10.2018 12:46
– Här på tredje våningen i ändan av korridoren kommer familjerådgivningen att ha sina lokaler, säger Kristina Huopalainen och stiger in i ett av rummen med hörnfönster som vetter ut mot Konstfabriksgatan och Alexandersbågen.
Hennes hela titel lyder ställföreträdande servicechef inom tjänsterna för tidigt stöd vid Borgå stads barn- och familjetjänster och i jämförelse med den framstår Netta Berglöf-Haverinens yrkesbeteckning som kort och slagkraftig: hon är psykolog och teamledare på familjerådgivningsbyrån.
Förutom persiennerna i fönstret är rummet ännu helt tomt men medan vi pratar får Berglöf-Haverinen ett samtal om att flyttbilen är på väg från WSOY-huset där familjerådgivningen funnits under byråns hela tio år långa existens.
– Jag hoppas att lokalerna ska bli helt underbara när allt är på plats, säger Huopalainen.
För att nya Borgå familjecentrum ska få plats i lokalerna har i sin tur invandrartjänsterna redan flyttat till WSOY-huset och vuxensocialarbetet flyttar i början av november.

Borgå familjecentrum på Konstfabriksgatan

Får sin slutliga form efter årsskiftet.
Finns på adressen Konstfabriksgatan 4C.
Består av sex olika tjänster: mödra- och barnrådgivningen, socialarbete för barnfamiljer, familjearbete och hemservice, familjerådgivningsbyrån, familjerättsliga tjänster i Östra Nyland och Barnomsorgen.
Kontakt: På Borgå stads nätsajt, via menyerna Hälsa & välbefinnande och Barn, unga och familjer kan man skicka in ett elektroniskt formulär om de frågor man behöver hjälp med. En tjänstekoordinator bekantar sig med ärendet och tar kontakt.
Familjerådgivningen har telefontid måndag–torsdag kl. 9–11 och kl. 13–14. Telefonnumret är 019 520 3290.

Samarbete på ny nivå

Vi går in i ett av mötesrummen och sätter oss vid det runda bordet. Vi ska tala om hurudana tjänster familjerådgivningsbyrån erbjuder och om hur den kommer att sitta in i helheten på det nya familjecentret.
Berglöf-Haverinen säger att de flesta familjer tar kontakt med byrån på eget initiativ men ibland styrs de till familjerådgivningen via daghem, skolor eller andra tjänster såsom socialarbete för barnfamiljer, de familjerättsliga tjänsterna i Östra Nyland eller barnskyddet.
– I Borgå familjecentrum kommer alla de här tjänsterna att finnas under samma tak vilket ger möjligheter till djupare och helt nya former av samarbete. Redan nu tycker jag att kommunikationen mellan de olika tjänsterna på socialsidan fungerar bra, oberoende av vart man ringer så får man råd om vart man ska vända sig. Men jag hoppas det blir ännu bättre nu, säger Berglöf-Haverinen.
– Borgå familjecentrum ger nya möjligheter för multiprofessionellt arbete. När en familj kommer hit kan de med en gång få tala med personal från de olika tjänsterna de kan ha nytta av och behöver inte gå igenom sin berättelse många gånger, säger Huopalainen.

Inte alltid bra med sisu

I vilka ärende är det då som familjer kontaktar rådgivningsbyrån? Berglöf-Haverinen säger att frågorna är väldigt varierande.
– Föräldrar kan vara oroliga över deras barns uppfostran och utveckling, barn kan ha svårigheter hemma eller i skolan eller så kan föräldrarna vara oroliga över växelverkan inom familjen. Det kan också handla om kriser inom familjen, den vanligaste formen av kriser brukar handla om skilsmässor.
– I skilsmässofall kan det bli aktuellt att ta med de familjerättsliga tjänsterna när det handlar om vårdnad, boende och underhåll. Om en klient på familjerådgivningen har behov av de här tjänsterna kan de få information om till exempel Walk-In-tiderna som de familjerättsliga tjänsterna erbjuder. I många städer är köerna långa men bland annat med hjälp av konceptet med Walk-In-tider, dit man kan gå utan tidsbeställning, är situationen mycket bättre i Borgå, säger Hopalainen.
Det finns många sätt att ta kontakt med Borgå stads barn- och familjetjänster (se faktaruta) och både Huopalainen och Berglöf-Haverinen rekommenderar familjerna att göra det i tid, innan problemen eventuellt eskalerar.
Jag skulle säga att majoriteten av dem som kontaktar oss gör det i ett tidigt skede. De kollar på nätet vilka tjänster som erbjuds och så tar de kontakt.
– Jag skulle säga att majoriteten av dem som kontaktar oss gör det i ett tidigt skede. De kollar på nätet vilka tjänster som erbjuds och så tar de kontakt. Men det finns också sådana familjer som kämpar på och tar kontakt med oss först då de inte ser andra utvägar. Jag är själv en vän av finsk sisu men i sådana här fall är det oftast bättre att söka hjälp i tid.
Berglöf-Haverinen hoppas att familjerna ska uppleva att tröskeln för att ta kontakt är låg.
– Man behöver inte själv veta hurudan slags hjälp man skulle behöva. Det är bara att fråga om det är något man är orolig för. Det finns ett stort utbud av tjänster och tillsammans med familjerna kan vi fundera oss fram till vad som behövs. Alltid behöver det inte handla om så stora saker: för en del klienter kan det räcka med att de får tala med till exempel en socialarbetare några gånger.
Under de senaste åren har socialarbetet och barnskyddet i synnerhet fått mycket negativ publicitet i samband med några rättsfall. De här fallen ger ändå inte en korrekt helhetsbild, Huopalainen säger att största delen av klienterna i själva verket är nöjda med den hjälp de får av socialtjänsterna.
– Fast det är kanske inte något man talar om under kaffepausen på jobbet. Man kan berätta om hur bra service man fått till exempel på ett försäkringsbolag men många drar sig från att berätta om positiva erfarenheter av socialtjänsterna.

Allt fler klienter

Netta Berglöf-Haverinen har jobbat på familjerådgivningsbyrån ända sedan den öppnade 2008. I hennes team ingår förutom hon själv två andra psykologer, två socialarbetare, en psykiatrisk sjuksköterska och en byråsekreterare. I tio år har bemanningen varit densamma trots att antalet klienter ökat.
– Vi klarar det nog men för att kunna erbjuda alla klienter snabb hjälp på bästa möjliga sätt skulle vi behöva mer resurser.
Hon berättar om konceptet med temakvällar som skapades för att kunna nå ut till fler klienter på samma gång. Till en början skapades temakvällarna främst för att få resurserna att räcka till men de har utvecklats till ett populärt och lyckat sätt att nå klienterna. Kvällarna där ett mångprofessionellt team svarar på frågor om till exempel skilsmässor eller vårdnadstvister ordnas några gånger per år.
– Och om vi till exempel får många kontakter om trotsiga småbarn kan vi ordna en kväll på det temat, säger Berglöf-Haverinen.
Huopalainen påminner ändå om att resursbristen bara i en viss grad kan avhjälpas genom att omorganisera arbetet.
– Vi strävar efter att få mer resurser, det är viktigt för att vi ska kunna erbjuda hjälp i ett tidigt skede. Med statistiken över hur antalet klienter ökat kan vi visa på att stadsinvånarna skulle ha nytta av ett större team på familjerådgivningsbyrån.

Nya Familjecentret bara början

Kristina Huopalainen säger att Borgå familjecentrum skapas enligt nationella riktlinjer och att motsvarande centrum byggs upp även i andra städer.
– Via de här centrumen vill man samla tjänster för barnfamiljer på ett och samma ställe. Man vill stärka det mångprofessionella samarbetet så att tjänsterna kan svara på de behov dagens familjer har.
Huopalainen säger att i vissa städer har tjänsterna varit väldigt utspridda men att det i Borgå inte behövs så stora förändringar.
– Nu när familjerådgivningen flyttar in ska ännu Fredsgatans mödra- och barnrådgivningen flytta till Konstfabriksgatan innan alla tjänster är samlade. Det ska ske vid årsskiftet och sedan är allt klappat och klart.
När alla delar är på plats gäller det att finjustera verksamheten. Eftersom tjänsterna riktar sig till barn och unga är det enligt Huopalainen viktigt att deras röster också hörs.
– När man bygger till exempel en lekpark är det naturligt att lyssna på barnens önskemål. Jag tycker att samma sak borde gälla för Borgå familjecentrum. Det blir intressant att se om barnen och ungdomarna har några idéer som vi vuxna inte kommit på.

ANDRA LÄSER