Gratis parkering igen på agendan

Ytterligare ett förslag att testa på gratis parkering i Borgå centrum är aktuellt. Det verkar osannolikt att förslaget går igenom.

PARKERING. Jarmo Grönman föreslår att man testar med gratis parkering i ett år i en del av centrum.
Ett livligare centrum och bättre förutsättningar för företagarna. Det är – återigen – tanken när en fullmäktigemotion att testa på gratis parkering i centrum är aktuell.
Motionen, som kommer från Jarmo Grönman (Saml), har hittills fått tummen ner i stadsutvecklingsnämnden. På måndag tar styrelsen ställning.

Två timmar

Tanken i Grönmans förslag, som lades fram i april, var att lansera försöket när coronarestriktionerna hävts. Testområdet skulle finnas inom Mannerheimgatan, Alexandersgatan, Brunnsgatan och Ågatan, och parkeringen skulle vara avgiftsfri i två timmar under ett år.
I svaret noteras att det både är en ekonomisk fråga – staden får nu in omkring 1 miljon euro i parkeringsavgifter – och att det även handlar om trivsel och fungerande parkeringsarrangemang.
Det noteras bland annat att "Parkeringsområdena och parkeringsplatserna vid gatorna kräver mycket värdefullt stadsrum, och utrymmen som används för dem minskar ofta möjligheterna att utveckla trivseln i stadsmiljön med till exempel stadsgrönska".
I nuläget parkeras en bil i medeltal i 40 minuter, medan 2 timmar skulle innebära att omsättningen minskar – vilket i sin tur skulle påverka företagarna negativt.
Nämnden slog fast att svaret godkänns och att saken tas upp i samband med beredningen av programmet för hållbar ekonomi och budgeten för år 2021.

Kritiserar svaret

Grönman har inte mycket till övers för beslutet, eller svaret på motionen. Redan då lade han till en protokollsanteckning med budet att svaret bygger på felaktiga uppgifter och att det borde remitteras för ny beredning.
Det gäller ännu.
– Jag kan bara hoppas på att stadsstyrelsen ser annorlunda på det. Bara summan som där nämns är helt fel. I mitt förslag handlar det om ett begränsat område, och i svaret nämns 1 miljon i parkeringsintäkter. Det kan omöjligtvis stämma för ett begränsat område, säger Grönman när ÖN ringer upp.
Han nämner att det också handlar om större problem, fel som byggts in i systemet och som skadar centrums livskraft. Området tävlar om kunder med till exempel Konstfabriken och Kungsporten där parkeringen är gratis.
– Där finns en inbyggd obalans som är till centrums nackdel, säger Grönman.

Läget är bra

Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz säger för sin del att man nog kan glömma gratis parkering i centrum. Han nämner att lite större städer, som Borgå, behöver centraliserade parkeringslösningar som underjordiska parkeringar och parkeringshus, och att sådana redan finns.
– Vi har nog inga problem med parkeringskapacitet i Borgå.
Han nämner att det inte heller finns någon konkurrens mellan centrum och till exempel Kungsporten – det handlar om kompletterande områden med olika utbud och olika förutsättningar.
– Kungsporten har skrymmande och stora saker som kräver bil. Inte sätter man det man köper till exempel från Puuilo i fickan.
Han påpekar också att mätningar pekar på att flykten från centrum, som ofta diskuteras, inte stämmer. Påståendet fick von Schoultz att beställa en utredning för omkring tre år sedan. Den pekar på att det visserligen finns en del tomma lokaler, men att andelen är på en lämplig nivå. Just nu handlar det om ungefär 5 procent.
– Mellan 5 och 10 procent tomma lokaler är optimalt, det innebär rotation. Under 5 procent innebär att det blir statiskt, medan över 10 procent betyder att man måste bli orolig, säger von Schoultz.