508 ungdomar sökte sommarjobb i Borgå – småbarnspedagogiken mest populär

Ansökningstiden till sommararbetsplatser för skolelever och studerande har gått ut. Borgå stad erbjuder ungefär fyra veckors sommarjobb för 120 skolelever och studerande.

Parkavdelningen brukar vara lockande för sommarjobbare.
17.03.2023 09:08
Det kom in fler sommarjobbsansökningar till Borgå stad än i fjol. Antalet ansökningar i år var 508, jämfört med fjolårets 463. Arbetsplatserna är avsedda för ungdomar som har fyllt 15 år men som inte har hunnit fylla 24 år före den 1 januari 2023.
Stadens olika enheter gör sina val på basis av ansökningar och intervjuer. De som blivit valda underrättas per e-post före den 30 april.
Sommarjobben som staden erbjuder är till exempel parkarbete, underhållsarbete, uppgifter inom småbarnspedagogiken, kontorsarbete eller arbete inom fritidstjänsterna.
Bland de populäraste sommarjobben i år var småbarnspedagogiken med 130 sökande. Biblioteket, läger och konstskolan lockade 110 ansökande. Underhållning av grönområden har varje år varit bland de populäraste sommararbetsplatserna. I år var antalet ansökningar 87.
Med hjälp av sommarjobben blir ungdomarna bekanta med arbetslivet. Samtidigt blir uppgifterna inom kommunsektorn och staden som arbetsgivare bekanta.
Borgå stad stöder även arbetsgivare i Borgå med en sommararbetssedel värd 250 euro, om de anställer en person född under åren 2005–2007 för sommaren.