Nya regler om papperslösa är i beslutsfattarnas händer

Är en person som fått avslag på sin asylansökan olaglig eller papperslös? I Östnyland tolkar kommunerna situationen annorlunda än man gör i Helsingfors.

DAGCENTER I HELSINGFORS. Papperslösa i Helsingfors kan få hjälp vid ett dagcenter på Tavastvägen.
Stina Jäderholm
08.12.2017 08:13
För en dryg vecka sedan tog stadsfullmäktige i Helsingfors ett beslut som man kan förmoda får följder också i grannkommunerna här i öst.
De papperslösa i Helsingfors ska bland annat få samma rätt till förebyggande hälsovård som asylsökande. De ska också få rätt till exempel till medicin som ordinerats av läkare, till inkvartering och till mat. Gravida och familjer med barn under två år ges rätt till en långvarig krisinkvartering. Dessutom ska staden ge tillräcklig information till de papperslösa om deras rättigheter, på flera olika språk.
I Raseborg i Västnyland har en majoritet, 24 av 43, fullmäktigeledamöter skrivit under en motion där man kräver samma rättigheter för papperslösa i Raseborg som i Helsingfors. I Östnyland är det mycket tyst kring frågan än så länge.
– Vad jag vet har ingen i Borgå tänkt så långt som man tydligen har gjort i Raseborg, säger Elin Blomqvist-Valtonen, SFP. Men vi borde kanske tänka. Jag tycker det är viktigt att vi respekterar också de papperslösas mänskliga rättigheter.
– Vi kunde följa med hur ärendet går vidare i Raseborg och sedan se om vi kan ta exempel av dem, tycker Anette Karlsson, SDP.

Olaglig

Borgås regler utgår från Social- och hälsovårdsministeriets direktiv, att alla personer som inte har ett i kraft varande uppehållstillstånd och som inte heller är asylsökande klassificeras som personer som vistas olagligt i landet. De ska, enligt Borgå stads regler, hänvisas till migrationsmyndigheterna. Migrationsmyndigheterna ser till att de deporteras från Finland.
I Helsingfors är definitionen en annan, liksom i motionen som lämnats in i Raseborg.
Där frågar man: Hur väl förtrogen är personalen i Raseborg, som har att göra med papperslösa, med sin tystnadsplikt, det vill säga att inte uppge en papperslös för polismyndigheterna?
I Lovisa tolkas reglerna på samma sätt som i Borgå. I Lovisa fanns det redan i april ett förslag om att staden skulle göra upp egna kriterier, men det torkade in.
Flyktinghandledare Erna Piirola uppger att antalet papperslösa också i Lovisa är rätt så litet.
– Vi får återkomma med eventuella beslut när behov uppstår.

Färre än fem i Sibbo

– Eventuellt uppehåller sig enstaka papperslösa i Sibbo, men de är färre än fem, säger social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko.
– Vi har ännu inte fattat ett officiellt beslut om vilken service vi erbjuder de papperslösa, ingen har ännu behövt service. I praktiken går det tills vidare till så att om någon papperslös begär service, så avgör vi handlingsmodellen från fall till fall.
Sirkka Valta är koordinator för Borgå stads invandrartjänster.
– De flesta av familjerna som stod i riskzonen i somras har nu fått uppehållstillstånd. Jag vet ingen som skulle vara papperslös numera. Det har inte heller förekommit kunder som hör till den här kategorin så vitt jag vet.

Politisk nivå

Situationen kan ändå förändras. Det finns rätt så många asylsökande i regionen som har fått flera avslag på sin asylansökan och som just nu väntar på det sista och avgörande beslutet från förvaltningsdomstolen.
Tjänstemännen uppfattar att det inte är deras uppgift att ta initiativ till nya regler för regionens papperslösa.
– Varje kommun kan bevilja något mer än det som Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar, enligt kommunens egen vilja, säger Sirkka Valta. Jag tycker ändå att det beslutet ska fattas på politisk nivå.
Kati Luikko är Borgå stads chefläkare.
– Vi kommer att diskutera saken på Östra Nylands chefläkarmöte nu på fredag. Kommunerna måste ha liknande linjer i den här frågan.
– Jag tar inte ställning till hurdan service vi i fortsättningen erbjuder – det är ett politiskt beslut.

ANDRA LÄSER