Lägeräventyr över språkgränser

Nu är det dags att anmäla barnen till sommarens äventyrliga läger.

NATUREN INSPIRERAR. Tvåspråkiga läger i naturen förbättrar inlärningsförmågan då deltagarna använder alla sinnen.

Dag för dag blir det ljusare ute och vårsolen värmer skönt. Tankarna går så småningom till sommaren. På föreningen Natur och Miljö jobbar man flitigt med att förbereda sommarens läger.

I år arrangeras läger med äventyr, naturupplevelser och sommarglädje på två språk. Lägerledarna utbildas i språkpedagogik och lägerprogrammen håller på att slipas.

I år kan man välja mellan sex olika naturäventyrsläger för barn i åldern 9-13 år och ett familjeläger. Sex av lägren är tvåspråkiga och en del av projektet Natur och Språk som främjar möten mellan språkgrupper. Mera information om språkpedagogiken finns på sajten www.naturochmiljo.fi/natur_sprak.

Lägren ordnas i Nyland, Åboland och Österbotten. Hela lägerutbudet finns på www.naturochmiljo.fi/lager

I Nyland ordnas ett tvåspråkigt naturäventyrsläger den 13-17 juni på Lövhyddans lägergård i Sibbo. Den 1-4 augusti arrangeras ett svenskspråkigt vildmarksläger på Malarby Natur i Tenala.

Tvåspråkiga läger i naturen förbättrar inlärningsförmågan då deltagarna använder alla sinnen. Koncentrationsförmågan och motoriken förbättras och utevistelsen gör att man känner mindre stress.

Flerspråkighetsforskningen har länge lyft fram att språk inte tar ut varandra, utan tvärtom stöder varandra. Kunskaperna i två eller flera språk utgör sammantaget en stark språklig resurs. Lägerprogrammet är utvecklat så att det stöder barnens kunskaper i både svenska och finska och stärker deras språkliga identitet i ett flerspråkigt sammanhang.

Anmäl ditt barn så fort som möjligt, platserna fylls i anmälningsordning. Blankett finns på nätet på adressen http://naturochmiljo.fi/tvasprakig_anmalningsblankett